De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
kansikuva

Kommittén för Finlands bokkonst valde den 18.3.2004 de bästa böckerna ur föregående års bokproduktion för 58:nde gången. Från bokproduktionen år 2003 sände 54 förläggare till Kommittén för Finlands bokkonst 195 böcker för bedömning, av vilka 25 deltog i klassen för omslag. Till urvalet av de bästa böckerna valdes 21 böcker från 12 förläggare. Dessutom fick 5 bokomslag hedersomnämnande.