De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
kansikuva
 
Lea Bergström - Sue Cedercreutz-Suhonen:
Helene Schjerfbeck. Malleja Modeller Models
  • Förlag: Werner Söderström Osakeyhtiö
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Martti Ruokonen
  • Tryckeri och binderi: Gummerus Boktryckeri Ab
  • Reproduktion: Offset-Kopio Oy

Helene Schjerfbeck är en konsthistoriskt intressant bok om konstnärinnans verk och modeller. Dialogen mellan målningarna och fotografierna är en stilfullt förverkligad helhet, där varje uppslag erbjuder en fängslande och intressant upplevelse. Verket är en njutning för såväl ögat som sinnet.

Det trespråkiga textmaterialet anpassar sig väl till målningarna och fotografierna. Texten följer distinkt med, men fjättrar inte det rikliga och ståtliga bildmaterialet. Den grafiska formgivningen och det tekniska realiseringen är alltigenom förstklassiskt arbete.

Man har gjort modiga och från det sedvanliga avvikande lösningar bl.a.vid färgvalet för försättsbladen och vid planeringen av omslaget. Bak- och frampärm har liksom bytt plats och uppgifter. Den exakt avskalade pärmen presenterar bokens innehåll och funktion, men sparar den verkliga upplevelsen för insidorna.


kansikuva