De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
123
kansikuva
 
Hannele Huovi:
  Gepardi katsoo peiliin
 • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Tuija Kuusela
 • Illustratör: Kirsi Neuvonen
 • Tryckeri och binderi: Gummerus Boktryckeri Ab
 • Reproduktion: Gummerus Boktryckeri Ab och Offset-Kopio Oy

En anspråkslös, förfinat dekorativ bok; vacker som ett smycke. Ett
elegant samspel mellan bilder och text, mellan material och färgtoner.


kansikuva
 
Ulla Kivekäs och Liisi Vänttinen (red.):
  Unelmat ja naamiot
 • Förläggare: Lahden runomaraton Oy
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Pirkko Hacklin
 • Tryckeri, reproduktion och binderi: Markprint Oy

En klassiskt harmonisk diktsamling med anspråkslös typografi och med
omsorgsfullt valt material, kryddad av en nypa nutid.


kansikuva
 
Anni Sinnemäki och Milka Alanen:
  Sokeana hetkenä
 • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Nemo
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Ilona Ilottu/Dog
  Design
 • Fotograf: Milka Alanen
 • Tryckeri, reproduktion och binderi: Gummerus Boktryckeri Ab

En ungdomlig, strävt stilfull typografi, där det goda material och
typografin ackompanjerar bildernas glimtvisa stämning. Format och form
lockar en att fatta boken.


123