De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
kansikuva
 
Pekka Luukkola:
  Matka Suomeen
  • Förlag och reproduktion: Kustannusosakeyhtiö Otava
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare, fotograf: Pekka Luukkola
  • Tryckeri och binderi: Otavan Kirjapaino Oy

Ett imponerande bildverk där man använt en exeptionellt fin fototeknik förenad med ett högklassigt tryck och omsorgsfull typografi.