De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
123
kansikuva
 
Jukka Laajarinne:
  Madonluvut
 • Förlag: Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Martti Ruokonen
 • Tryckeri, reproduktion och binderi: WS Bookwell Oy

Stilig illustrering: skygga linjer, roande figurer och en vacker, djärvt ombruten färgskala. Den här arbetsboken kan t.ex. fungera som bredvidläsning för en lärobok. Kunde också läroboken någon gång vara sådan: På samma gång okomplicerat distinkt och medryckande fartfull?


kansikuva
 
Christel Rönns:
  Tarina liehupartaisesta pikku sedästä
Berättelsen om farbrorn med det långa skägget
 • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Tammi och Söderström & C:o Förlags Ab
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Christel Rönns
 • Tryckeri och binderi: Abilgaard Grafisk, Danmark
 • Reproduktion: Offset-Kopio Oy

Berättelsen avancerar som en fartfylld och mångsidig händelsekedja, där varierande bildvinklar, texter och pratbubblor fiffigt anpassar sig i varannn - helheten förblir ändå under kontroll.


kansikuva
 
Mikaela Sundstöm och Linda Bondestam:
  Linnea ja äiti enkeli
Linnea och mamma ängel
 • Förlag: Kustannusosakeyhtyö Tammi och Söderström & C:o Förlags Ab
 • Grafisk planerare och bandets formgivare: Tuija Kuusela
 • Omslagets formgivare: Tuija Kuusela och Linda Bondestam
 • Illustratör: Linda Bondestam
 • Tryckeri och binderi: Abilgaard Grafisk, Danmark
 • Reproduktion: Offset-Kopio Oy

En ostyrig och okonstlad illustrering, varma färger och materialet skapar en underbart sympatisk barnbok, där det finns en nypa nostalgi från 60- och 70-talet. En omedelbar känsla behärskar boken, men en mera genomtänkt placering av texten skulle förbättra helheten.


123