Etusivulle
Kirjavaliot Ilmoita kirja Arvosteluperiaatteet Tuomaristo FAQ Svenska
English
 
 
Vuoden kaunein kirja
Kaunokirjallisuus
Lasten ja nuorten kirjat
Oppikirjat
Tietokirjat
Kuvateokset
Sarja-asut
Kannet
 

 

Vuoden 2003 kaunein kirja ja kirjavalioiden kokoelma

Suomen kirjataiteen komitea valitsi 18.3.2004 edellisen vuoden kirjatuotannon parhaat kirjat 58:n kerran. Vuonna 2003 painetuista kirjoista 54 kustantajaa lähetti Suomen kirjataiteen komitealle arvosteltaviksi 195 kirjaa, joista 25 osallistui suojapäällysten kilpailuun. Kirjavalioiden kokoelmaan valittiin 21 kirjaa 12:lta kustantajalta. Lisäksi suojapäällysten arvostelussa sai kunniamaininnan 5 kirjaa.

Suomen kirjataiteen komitean tavoitteena on lisätä kirjan arvostusta. Tehtävänä on etsiä ja esitellä kirjoja, joissa ulkoisen muodon ja sisällön yhteys toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti halutaan korostaa graafisen perussuunnittelun ja typografian sekä materiaalien ja painotyön kokonaishallintaa, mutta tärkeää on huomioida myös yllättävät ideat, ja innostaa muotoilijoita tuoreisiin ja uutta luoviin ratkaisuihin. Kirjavalioiden kokoelma esittelee suomalaista kirjaa myös kansainvälisissä näyttelyissä Frankfurtissa ja Leipzigissa. Viime vuodesta lähtien vuoden kirjavalioiden kokoelma on ollut esillä myös Ruotsin Suomi-instituutissa Tukholmassa ja tänä vuonna uutena yhteistyökumppanina on Viro, jossa uusi kokoelma esitellään sekä Tartossa että Tallinnassa.

 

Kirjavalioiden kokoelma

Vuoden 2003 kirjavalioiden kilpailuun lähetettyjen yksittäisten kirjojen lukumäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta. Tänäkin vuonna lähetetyt kirjat edustivat tasaisen korkeaa tasoa. Erityisesti kuvateosten ja tietokirjojen graafinen muotoilu on erittäin ammattitaitoista työtä. Painomateriaalien valintaan on kiinnitetty paljon huomiota ja kuvapainatus on todella laadukasta.

Kaunokirjallisten teosten suunnittelussa päähuomio tuntuu kohdistuvan materiaaleihin, formaattiin sekä kannen suunnitteluun, mutta myös kirjan sisuksen typografiaan tulisi suhtautua kunnianhimoisemmin. Tuotannon automatisoituminen ja hektinen kiire saattavat vaikuttaa juuri typografian viimeistelyyn, esimerkiksi orpo- ja leskirivejä ei enää ehkä edes pyritä karsimaan. Olisi kuitenkin tärkeä pohtia kannattaako vanhoista hyvistä periaatteista luopua, jos niiden unohtuminen horjuttaa kirjan typografista tasapainoa ja harmoniaa.

Tänä vuonna lastenkirjoja ja sarjakuvia oli tarjolla melko monipuolisesti. On kiinnostavaa havaita, että mitään tiettyä trendiä ei ole vallalla, vaan tarjolla on tyyliltään ja toteutustavoiltaan hyvin erilaisia kirjoja, joissa kuva ja kuvitus on pääosassa. Kirjavaliokokoelmaan on valikoitunut kirjoja, joissa materiaalit, värit ja typografiset ratkaisut eivät kahlitse kuvaa, vaan myötäilevät ja parhaimmillaan tukevat kuvitusta niin, että syntyy toimiva ja eloisa kokonaisuus.

Oppikirjoja arvioitaessa kriteerit poikkeavat muista kirjoista, koska moninaista kuva- ja tekstimateriaalia säätelevät myös pedagogiset tavoitteet ja materiaalivalintoihin vaikuttavat ehkä muita kirjoja enemmän taloudelliset näkökohdat. Kuitenkin oppikirjoista on lupa etsiä selkeyttä, eheyttä ja elämyksellisyyttä. Hyvistä kuvavalinnoista, onnistuneista yksityiskohdista ja komeista kansista huolimatta ihailtavaa selkeyttä ja havainnollisuutta löytyi kovin harvasta oppikirjasta tai oheislukemistosta. Suojapäällysten valikoima vaikutti tänä vuonna erityisen kirjavalta ja tuntui, etteivät kustantajat suinkaan lähetä komitealle parhaita suojapäällyksiään. Kuitenkin valittujen suojapäällysten kokoelma nostaa esiin joitakin tuoreita ratkaisuja ja oivaltavia ajatuksia.

Sivun yläosaan