De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
12
kansikuva
 
Markus Itkonen:
  Typografian käsikirja
  • Förlag: RPS-yhtiöt
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Markus Itkonen
  • Tryckeri, reproduktion och binderi: Gummerus Boktryckeri Ab

En oumbärlig hand- och lärobok för dem som verkar inom typografin som fått en utstyrsel som framhäver stoffet.


kansikuva
 
Anne Petäinen och Mika Launis:
  Konnankierros
  • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Tammi
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Laura Lyytinen
  • Illustratör: Mika Launis
  • Tryckeri och binderi: Abilgaard Grafisk, Danmark
  • Reproduktion: Offset-Kopio Oy

En distinkt bredvidläsning som på ett roligt sätt skildrar händelser i naturen omkring oss och som skulle lämpa sig som lärobok. Bilderna är vackert stiliserade men åskådliga.

 

12