De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
1234567891011
kansikuva
 
Dagligt liv i S:t Petersburg
   
 • Förlag: Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslaget och bandets formgivare: Antti Pokela
 • Tryckeri, reproduktion och binderi: Ekenäs Tryckeri Ab

En in i minsta detalj finslipad typografi, som undviker onödiga konstlade effekter samt ett omslag som passar till stilen, bildar en spirituell helhet.


kansikuva
 
Ben Furman, Katja Furman och Patrizia Centorbi:
  Parisuhteen keittokirja
 • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafisk planerare. omslagets och bandets formgivare, illustratör: Aimo Katajamäki
 • Tryckeri, reproduktion och binderi: Karisto Oy Kirjapaino

En överraskande och mustig kokbok, vars illustrering styr bokens utseende och motiverar valet av grafisk planering och typografi.


kansikuva
 
Wenzel Hagelstam, Pirjo Hämäläinen och Katja Hagelstam:
  Uusi antiikkikirja 1900-1980
 • Förlag: Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Martti Ruokonen
 • Fotograf: Katja Hagelstam
 • Tryckeri och binderi: Karisto Kirjapaino Oy
 • Reproduktion: Offset-Kopio Oy

Ett verk som presenterar det gångna seklets formgivning, ett verk där både den typografiska finishen och de lysande bilderna bekantgör läsaren med prylkulturens historia.


kansikuva
 
Kirsti Karvonen och Sari Romppanen (red.):
  Anu Tuominen
 • Förlag: Oy Like Kustannus Ltd
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Ilona Ilottu och Petri Salmela/Dog Design
 • Bilder: Anu Tuominen
 • Fotograf: Jussi Tiainen
 • Utgivare: Henna och Pertti Niemistös bildkonststiftelse
 • Tryckeri och binderi: Otavan Kirjapaino Oy
 • Reproduktion: Reprotaito

Konstnärens arbeten och den grafiska formgivningen av boken som presenterar dem smälter samman till en sympatisk helhet som läsaren har lätt att leva sig in i.


kansikuva
 
Helena Leppänen (red.):
  Ruukun runoutta ja materiaalin mystiikkaa
 • Förlag: Taideteollinen korkeakoulu
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Tapio Vapaasalo
 • Huvudfotograf: Rauno Träskelin
 • Tryckeri och binderi: Salpausselän Kirjapaino Oy
 • Reproduktion: Repro Tuliniemi Oy

En djärvt annorlunda historik vars handfasta typografi är förenad med ett högklassigt tryck och en finslipad bandutstyrsel.


kansikuva
 
Maarit Mäkelä:
  Saveen piirtyviä muistoja
 • Förlag: Taideteollinen korkeakoulu
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Minna Luoma
 • Tryckeri och reproduktion: Salpausselän Kirjapaino Oy
 • Binderi: Mestarikirja

En elegant avhandling där litet är mycket. En prydligl typografi, det noggranna och omsorgsfulla valet av material och färger är tilltalande.


kansikuva
 
Tiina Nyrhinen & Hannu Väisänen:
  Vedostuksia
 • Förlag och reproduktion: Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Päivi Puustinen
 • Fotograf: Studio Jouko Järvinen (produktbilder)
 • Tryckeri och binderi: Otavan Kirjapaino Oy

En lätt och luftig typografi åstadkommer en harmonisk helhet, som kompletteras av ett synnerligen fint omslag.


kansikuva
 
Q - Designing the Quietness
   
 • Förlag: Taideteollinen korkeakoulu och Japan Finland Design Association
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Tapani Aartomaa
 • Huvudfotograf: Julia Weckman
 • Tryckeri och reproduktion: Salpausselän Kirjapaino Oy
 • Binderi: Mestarikirja/Esko Salonen

Ett arbete som andas japansk estetik och vars exeptionella struktur och realiseringssätt tjusar.


kansikuva
 
Agneta Rahikainen:
  Johan Ludvig & Frederika Runeberg
 • Färlag: Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Peter Sandberg
 • Fotografer: Jan Lindroth, Janne Rentola
 • Tryckeri och binderi: Gummerus Boktryckeri Ab
 • Reproduktion: Alregi/Jari Rimpinen

Ett ståtligt verk som leder oss till gångna tiders stämningar och där man fäst speciell uppmärksamhet vid valet av material. Bildernas vackra färgskala smeker ögat.


kansikuva
 
Tapani Aartomaa graafinen suunnittelija
   
 • Förlag: Studio Aartomaa Oy
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Tapani Aartomaa
 • Tryckeri och reproduktion: Salpausselän Kirjapaino Oy
 • Binderi: Mestarikirja

En prydlig och stilren bok ur en meriterad grafisk formgivares produktion. Det förstklassiga trycket finslipas av punktlakering.


kansikuva
 
Kari, Tarkiainen:
  Januksen kahdet kasvot
 • Förlag; Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Jani Pulkka
 • Tryckeri, reproduktion och binderi: Vammalan kirjapaino Oy

En genomtänkt anspråkslös typografi ger läsaren ro att koncentrera sig på essäsamlingens innehåll.


1234567891011