Etusivulle
Kirjavaliot Ilmoita kirja Arvosteluperiaatteet Tuomaristo Svenska
English
 
 
Vuoden kaunein kirja
Kaunokirjallisuus
Lasten ja nuorten kirjat
Oppikirjat
Tietokirjat
Kuvateokset
Sarja-asut
Kannet
Lehdistötiedote
 
Vuoden 2003 Kirjavaliot

Usein kysytyt kysymykset

 • Mikä on Suomen kirjataiteen komitea?
  Komitea koostuu useiden kirja-alan järjestöjen ja oppilaitosten edustajista. Komitea valitsee vuosittain suomalaisten kirjavalioiden
  kokoelman ja vuoden kauneimman kirjan.

 • Miten komitea toimii?
  Komitea jakaantuu työvaliokuntaan ja suureen raatiin. Työvaliokunta
  käy läpi ja arvioi kaikki lähetetyt kirjat ja esittelee ne suurelle raadille, joka valitsee vuoden kirjavalioiden kokoelman ja kauneimman
  kirjan edellisen vuoden kirjatuotannosta.

 • Keitä kuuluu työvaliokuntaan ja suureen raatiin?
  Työvaliokunnassa on puheenjohtaja ja sihteeri sekä 3 jäsentä. Suuressa raadissa mukana olevien järjestöjen ja oppilaitosten edustajat löytyvät kotisivulta kohdasta tuomaristo.

 • Kuka voi lähettää kirjoja Vuoden kirjavaliot –kilpailuun ja mitä
  lähettäminen maksaa?
  Kirjoja voi lähettää kustantaja / julkaisija, kirjapaino, kirjoittaja, graafinen suunnittelija ym. Kultakin kirjalta peritään 65 euron arviointimaksu.

 • Montako kirjaa saa lähettää?
  Kirjojen määrää ei ole rajoitettu.

 • Montako kappaletta kustakin kirjasta lähetetään?
  Komitealle lähetetään yksi kappale kustakin kilpailuun osallistuvasta
  kirjasta. Jos kirja valitaan kokoelmaan, pyydetään lisäkappaleita.

 • Milloin kirjat voi lähettää?
  Kirjoja voi alkaa lähettää kuluvan vuoden marraskuun alusta joulukuun
  loppuun. Tarkemmat ohjeet saa kohdasta ilmoita kirja, josta myös tiedote ja lähetyslomake löytyvät. Lomake pitää lähettää aina samanaikaisesti kirjan kanssa.

 • Milloin kirjavalioiden kokoelma julkistetaan?
  Kokoelma julkistetaan seuraavan vuoden maaliskuussa myöhemmin
  tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana.

 • Jaetaanko kirjat eri ryhmiin, vai kilpailevatko kaikki ehdokkaat
  keskenään?
  Kirjat jaetaan kahdeksaan ryhmään, mutta komitea voi jättää joitakin
  ryhmiä valitsematta tarjonnasta riippuen.
  · kaunokirjat
  · lasten ja nuorten kirjat
  · oppikirjat
  · tietokirjat
  · kuvateokset
  · sarja-asut
  · onnistuneimmat kannet

 • Kuka suorittaa jaon näihin ryhmiin?
  Kirjan lähettäjä voi ehdottaa sopivaa ryhmää, mutta komitea voi päättää lopullisesta jaosta.

 • Mitä tarkoittaa ryhmä sarja-asu?
  Kun kirjasarja on suunniteltu ulkoasultaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, se voidaan arvioida sarja-asuna. Sarjan osia pitää lähettää vähintään 3, jotta sarja-asun kokonaisilmettä on helpompi arvioida.

 • Mistä voi saada lisätetoja?
  Ottamalla yhteyttä Suomen kirjataiteen komitean sihteeriin postitse:

  Suomen kirjataiteen komitea
  Helsingin yliopiston kirjasto
  Maarit Huttunen
  PL 26 (Teollisuuskatu 23)
  00014 Helsingin yliopisto
Sivun yläosaan