De bästa böckerna Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003

60 år finländsk bokkonst

Kommittén för Finlands bokkonsts 60-års jubileum börjar med valet av de vackraste böckerna från år 2005. Välkommen!

Kommittén för Finlands bokkonst, som verkar inom Finlands bokstiftelse, väljer årligen ut de vackraste arbetena ur årets bokproduktion. Årets bästa omslag utses också och utgör en separat kategori. Kommittén utser också årets vackraste bok. Böckerna belönas med diplom och boksamlingen ställs ut på bokutställningar, i bibliotek och på bokmässor.

Förläggare och tryckerier kan sända in sina bästa böcker från 2005 för bedömning till Kommittén för Finlands bokkonst före den 31 december 2005 adressen:

KOMMITTÉN FÖR FINLANDS BOKKONST
Helsingfors universitetsbibliotek
Maarit Huttunen
PB 26 (Industrigatan 23)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Vi ber er vänligen fylla i alla uppgifter om de böcker som sänds in på den bifogade blanketten och lämna in också den senast den 31 december 2005. Böcker i elektronisk form bedöms inte. För de böcker som deltar i tävlingen om de bästa omslagen räcker det med uppgifter om förläggaren och den som planerat omslaget. Glöm inte att ange avsändarens eller kontaktpersonens namn och adress.

Finlands bokstiftelse fakturerar för varje insänd bok en deltagaravgift på 65 euro för att finansiera en del av verksamheten. Vi ber förläggarna observera att de böcker som fått diplom skall ställas ut på olika utställningar och att man därför bör vara inställd på att senare sända in ytterligare exemplar av de belönade böckerna.

Anmälningsblanketten kan laddas ner i din dator härifrån. Blanketten kan fyllas i och printas ut med hjälp av Adobe Acrobat-programmet. Vid behov kan man få blanketter och anvisningar från Helsingfors universitets bibliotek.
tel. (09) 191 44329
Ilmoittautumislomake
fax (09) 191 44341

e-post: maarit.huttunen(at)helsinki.fi