De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003
kansikuva

Kommittén för Finlands bokkonst valde den 17.3.2005 de bästa böckerna ur föregående års bokproduktion för 59:nde gången. Av de under år 2004 tryckta böckerna sände 55 förläggare till kommittén 208 böcker för bedömning, av dem deltog 28 i tävlingen om bästa omslag. Till urvalet av de bästa böckerna valdes 24 böcker från 14 förläggare. Vid omslagsbedömningen fick 5 böcker hedersomnämnande. Dessutom fick en bokserie specialomnämnande för god serieutstyrsel.