De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003
kansikuva
 
Kerttu Aitola:
Lontoonrakeita
  • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Otava
  • Grafisk planerare: Piia Aho

kansikuva
 
Risto Eronen:
Työn rakastaja
  • Förlag: Werner Söderström Osakeyhtiö
  • Grafisk planerare: Jussi S. Karjalainen

kansikuva
 
Mari Leppänen:
Lakua!
  • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Nemo
  • Grafisk planerare: Piia Aho

kansikuva
 
Nedjma:
IManteli
  • Förlag: Werner Söderström Osakeyhtiö
  • Grafisk planerare: Ms Elina Warsta

kansikuva
 
Hannu Väisänen:
Vanikan palat
  • Förlag: Kustannusosakeytiö Otava
  • Grafisk palnerare: Ms Anna Lehtonen