De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003
kansikuva
 
Tiina Pystynen:
Runousoppi
 • Förlag, Repro: Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets formgivare: Tiina Pystynen och Olavi Hankimo
 • Bandets formgivare: Olavi Hankimo
 • Illustratör: Tiina Pystynen
 • Tryckeri och binder: WS Bookwell Oy

En fräsch och charmerande vacker bok. Författarens personliga handalag täcker på ett lyckat sätt både texten, illustreringen och typografins planering.


kansikuva
 
Johan Ludvig Runeberg:
Idyllejä ja epigrammeja
 • Förlag och repro: Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Mika Tuominen
 • Illustratör: Björn Landström
 • Tryckeri och binderi: WS Bookwell Oy

Liten är vacker. Diktverket med hårda pärmar imiterar det gamla och för med sig den alltid efterlängtade romantiken i fickformat.


kansikuva
 
Johan Ludvig Runeberg:
JLR. Johan Ludvig Runeberg i urval
 • Förlag: Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Antti Pokela
 • Binderi: RT-Print Oy
 • Tryckeri: Oy Nordprint Ab

En omsorgsfullt förverkligad typografi. Bandet med mjuka pärmar är vackert och är lätt att närma sig med sin pockarartade utstyrsel.