De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003
kansikuva
 
Aune Hakulinen (et al.):
Mitä tehtäis?
 • Förlag: Sylva ry
 • Grafisk planerare, illustratör, omslagets och bandets formgivare: Katja Kuittinen
 • Tryckeri, repro och binderi: Art-Print Oy

En sympatisk pysselbok full med fakta och idéer. Man ser grafikern-illustratörens livfulla handalag på varje sida. De tydliga och färggranna sångtexterna, anvisningar för lekar och hobbyvinkar är på samma gång muntert vackra bilder.


kansikuva
 
Kari Hotakainen & Priit Pärn:
Satukirja
 • Förlag och repro: Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Martti Ruokonen
 • Illustratör: Priit Pärn
 • Tryckeri och binderi: WS Bokwell

En otyglat anarkistisk illustrering är klädd i lugna blacknade färger; förenad med en klassisk typografi ackompanjerar den väl texten.


kansikuva
 
Riitta Jalonen & Kristiina Louhi:
Tyttö ja naakkapuu
 • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Anne-Mari Ahonen
 • Illustratör: Kristiina Louhi
 • Repro: Heku
 • Tryckeri och binderi: Karisto Oy Kirjapaino

En vemodigt vacker bilderbok, där man vågat använda ett till ytterlighet förenklat bilduttryck, mörka färger och tomma områden.


kansikuva
 
Malin Kivelä & Linda Bondestam:
Den förträfflige herr Glad
 • Förlag: Söderström & C:o
 • Grafisk planerare, illustratör, omslagets och bandets formgivare: Linda Bondestam
 • Tryckeri: RT-Print Oy

En glad barnbok, där det lilla och okonstlade formatet väl håller ihop den fartfulla illustreringen och textningen.