De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
 
Best Finnish book design 2003

 

Den vackraste boken 2004 och de bästa böckerna

Kommittén för Finlands bokkonst har ur föregående års bokproduktion valt de bästa böckerna för 59:nde gången. Av de under år 2004 tryckta böckerna sände 55 förläggare till kommittén 208 böcker för bedömning, av dem deltog 28 i tävlingen om bästa omslag. Till urvalet av de bästa böckerna valdes 24 böcker från 14 förläggare. Vid omslagsbedömningen fick 5 böcker hedersomnämnande. Dessutom fick en bokserie specialomnämnande för god serieutstyrsel.

Målsättningen för Kommittén för Finlands bokkonst är att presentera böcker där sambandet mellan innehållet och det yttre skicket fungerar på bästa möjliga sätt. Speciellt vill den framhäva den grafiska grundplaneringen och typografin samt helheten av materialet och tryckarbetet, men viktigt är också att taga vara på överraskande idéer och uppmuntra formgivarna till fräscha och nyskapande lösningar. Samlingen av de bästa böckerna förevisar den finska boken i Frankfurt och Leipzig. Samlingen är utställd också i Stockholm och Estland.

I samlingen av de bästa böckern år 2004 har den här gången valts - kanske mer än föregående år - sådana böcker där det finns många djärva, experimentella och modiga val. Vid planeringen av många böcker har man dryftat bildens och typografins förhållande till varandra eller förenat dem på ett fördomsfritt sätt. Också den här gången har lämnats åt sidan många stilfulla och ståtliga böcker, vars planering, material och tryck varit högklassigt, säkert och oklanderligt arbete.

Allmänt kan sägas att fjolårets böcker var högklassiga till sin utstyrsel, och till väljarrådet sändes inga dåligt planerade eller förverkligade böcker. Rådets uppgift är nästan omöjlig, då böcker som till sitt användningssyfte eller till sitt utseende är helt skilda från varandra inte riktigt kan ordnas i rangordning. Likväl kan man lyfta fram några arbeten med speciella förtjänster.

Till exempel Matti Hagelbergs Kekkonen är inte bara ett seriealbum utan ett med häpnadsväckande stil och teknik förverkligat oemotståndligt helhetskonstverk. Ramsornas, lekarnas och sångernas handledning Mitä tehtäis? är ett exempel på ett litet förlags ståtliga kulturarbete. Boken är ett mäktigt rikt kulturpaket, som kontrolleras av grafikern-bildkonstärens skickliga och personliga handläggning. Bildtonen i Pertti Sammallahtis Archipelago smeker ögat. Hur kan ett så ståtligt och imponerande arbete ha ett så litet format? Asuuko neiti Töölössä? är en imponerande fotobok också till sitt format. Det rikliga materialet är uppbyggt till en stilfullt visuell helhet, där det finns fakta, upplevelser, nostalgi och humor.

Bland läroböckerna kvalificerade sig distinkta helheter, som stöddes av säker, personlig och enhetlig illustrering.

Lakua-bokens tre roliga omslagsalternativ representerar en sådan härlig extravagans som så sällan erbjuds här i landet.

Av barnböckerna fanns det det här året ett mångsidigt utbud. I samlingen av de bästa böckerna valdes in mycket olikartade böcker, i vilka en skickliga illustrering och en stilfull typografi kompletterar varandra och ackompanjerar textens innehåll helt oemotståndligt.

Årets vackraste bok är en barnbok och därför ett välkommet undantag från de tidigare årens val. En ståtlig illustrering dominerar den boken. Stilen är lämpligt klassisk och också traditionell i sina grundlösningar.

 

Pressfoton - ladda ned härifrån i din dator (Zip-fil)

Pressfotonas format ca 5 x 8 cm, rgb, 300 dpi.
Om du behöver större bildfiler tag kontakt med info(at)kauneinkirja.fi