De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003
kansikuva
 
Liisa Kaisto, Sari Muhonen och Salla Peltola:
Musiikin mestarit 1–2
 • Förlag och repro: Kustannusosakeyhtiö Otava Oy
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Miina Blot
 • Illustratör: Kati Vuorento
 • Tryckeri och binderi: Otavan Kirjapaino Oy

En väl planerad lärobok, där noternas och bildernas samarbete fungerar. Boken ger impulser och leder intressant in i musikens värld.


kansikuva
 
Tarja Kinnunen, Virpi Pere ja Dieter Hermann Schmitz:
So ein Zufall 1 Texte
 • Förlag, repro och binderi: Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Mirella Mäkilä
 • Illustratör: Maria Hulkko
 • Tryckeri: Otavan Kirjapaino Oy

En omsorgsfullt gjord lärobok som mödolöst främjar språkundervisningen. Glada bilder och noggranna texter är i harmoni med varandra.


kansikuva
 
KOPS, Kiasman kiertokoulun opetussuunnitelma
 
 • Förlag: Nykytaiteen museo Kiasma
 • Grafiska planerare, omslagets och bandets formgivare: Cleo ja Valtteri Bade
 • Repro och tryckeri: F.G. Lönnberg
 • Binderi: Porvoon Uusi sitomo

En färsk och annorlunda lärobok som i sig förenar nutidskonsten och studiet av välkända läroämnen. Det rikliga materialet hålls ihop tack vare en om-sorgsfull planering.