De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Omslag
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003
 

kansikuva

 
Jukka Lindfors, Pekka Gronow och Jake Nyman (red.):
Suomi soi 1 ja 2
  • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Tammi
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivarer: Aki Suvanto