De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003
kansikuva
 
Jan Alanco & Riitta Pakarinen:
Signe Brander 1869-1942. Helsingin valokuvaaja
 • Förlag: Helsingfors stadsmuseum
 • Grafisk planerare: Jari Koski
 • Kirjapaino: Frenckells Tryckeri Ab
 • Repro: Repromestarit Oy
 • Binderi: Karisto Oy Kirjapaino

En lätt luftig ombrytning och bandets vågräta format inramar förledande nostalgiskt de svartvita bildernas värld. Bildernas återgivning, duo-tone separeringen och trycket står för toppklass.


kansikuva
 
Kim Björklund (utg.):
Italia la bella. Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921-1922
 • Förlag: Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Jenni Reuter
 • Tryckeri: F.G. Lönnberg
 • Repro: Johanna Nurminen
 • Binderi: Mestarikirja Oy

En snäv arkitektonisk ombrytning andas tack vare ett varierande material och en blid illustrering. En festligt vacker bandutstyrsel.


kansikuva
 
Teemu Heinilehto (et al.):
Kerningistä kaakkoon. Graafisen suunnittelun jäljillä
 • Förlag: Taideteollinen korkeakoulu, graafisen suunittelun koulutusohjelma
 • Grafiska planerare, omslagets och bandets formgivare: Teemu Heinilehto, Lars Holm, Arja Karhumaa, Emmi Kyytsönen, jani Pulkka, Sanna-Reeta Rajamäki, Riina Reponen, Petteri Tikkanen
 • Tryckeri och repro: Erweko Painotuote Oy
 • Binderi: Binderman

Renodlade typografiska grunder. Kunnande kan ses i den förfinade bandutstyrsel och lekfulla användningen av färger.


kansikuva
 
Outi Heiskanen & Minna Santakari:
Asuuko neiti Töölössä? Elämää elokuvien Helsingissä
 • Förlag: Kustannusosakeyhtiö Teos
 • Grafiska planerare, omslagets och bandets formgivare: Ilona Ilottu och Petri Salmela/Dog Design
 • Repro: Heku
 • Tryckeri och binderi: Gummerus Tryckeri Ab

Grafikernas omsorgsfulla handalag kan ses i den utmärkt förverkligade ombrytningen som livas upp av hurtiga typografiska enskildheter och kraftiga tilläggsfärger.


kansikuva
 
Erkki Helamaa:
Vanhan rakentajan sanakirja
 • Förläggare: Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Petri Latvala
 • Illustratörer: Anna Helamaa och Jesse Weckroth
 • Tryckeri, repro och binderi: Karisto Oy Kirjapaino

Boken okonstlade utseende passar utmärkt till innehållet. Rödmyllans färg har träffande använts i uppslagsorden och enskilda teckningar.


kansikuva
 
Ullamaija Hänninen:
Kauhalla & vasaralla
 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafiska planerare, omslagets och bandets formgivare: Ilona Ilottu och Petri Salmela/ Dog Design
 • Fotograf: Ullamaija Hänninen
 • Tryckeri, repro och binderi: Karisto Oy Kirjapaino

En sympatiskt smaklig kok- och renoveringsbok, vars frodiga bilder för läsaren på en finsk upplevelseresa.


kansikuva
 
Rainer Knapas:
Idyll och hjältemod
 • Förlag: Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets fomrgivare: Peter Stenlund
 • Fotografier: Janne Rentola och JanLindroth
 • Repro: Alregi/ Jari Rimpinen
 • Tryckeri och binder: Gummerus Tryckeri Ab

Den moderna typografin fungerar som en stilfull kontrast till de gamla illustrationerna. Kontrollen av materialet och färgernas helhet är lyckad.


kansikuva
 
Martan joulukirja
 
 • Förlag: Martaförbundet rf
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Katja Kuittinen
 • Illustratör: Martti Pikkujämsä
 • Tryckeri, repro, binderi: F.G. Lönnberg

Frejdig illustrering, läcker färganvändning, praktisk ringpärm och kraftig text, allt gläder användaren i köket.


kansikuva
 
Juhani Seppovaara:
Muistojen markkinoilla
 • Förlag och repro: Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Minna Luoma
 • Fotograf: Juhani Seppovaara
 • Tryckeri och binder: Otavan Kirjapaino Oy

Den med omsorg gjorda helheten återkallar på modernt sätt minnen från forna dagar. En motiverad textstil piggar upp den anspråkslösa typografin.


kansikuva
 
Päivi Setälä (et al.), Villa Lante,
Finlands Rominstitut 1954–2004
 • Förlag: Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare: Martti Ruokonen
 • Tryckeri och binderi: WS Bookwell Oy
 • Repro: Heku

Ett insiktsfull förverkligat praktverk, som är finslipat från typografin till bandutstyrseln. En chosefri, men absolut stilfull helhet.