De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
Best Finnish book design 2003

Juryn

Juryn för Kommittén för Finlands bokkonst är uppdelad i ett
arbetsutskott och det stora rådet. Arbetsutskottets uppgift är att
utvärdera alla de böcker som sänt till Kommittén för Finlands bokkonst
och föredra dem för det stora rådet. Det stora rådet utser sedan
samlingen av varje års bästa böcker.

Arbetsutskottet

Till arbetsutskottet hörde år 2004-2005 grafiska planeraren Martti
Lehto, grafiska planeraren Minna Luoma och grafiska planeraren,
illustratören Virpi Talvitie. Kommitténs ordförande var fil.mag. Carl
Appelberg och sekreterare biblioteksamanuensen Maarit Huttunen.

Stora rådet

I stora rådet har deltagit följande organisationer och inrättningar:

 • Bibliofiilien Seura rf (Bibliofila Sällskapet rf): Anneli Kalajoki
 • Freelance-Graafikot (Freelance-Grafikerna): Pirjo Latvala
 • Helsingin yliopiston kirjasto (Helsingfors universitetsbibliotek): Raija Mayow
 • Viestintäalan ammattiliitto (Kommunikationsbranschens fackförbund rf): Erkki Järvinen
 • Mediaunioni MDU ry: Sven Seger
 • Suomen Kirjastoseura (Finlands Biblioteksförening): Emmi Martin
 • Suomen Kustannusyhdistys (Finlands Förlagsförening): Hanna Soininvaara
 • Suomen taidegraafikot (Finlands konstgrafiker): Seppo Heiskanen
 • EVTEK Muotoiluinstituutti: Teemu Lipasti
 • Lahden Muotoiluinstituutti: Ritva Leinonen
 • Mestarikilta: Toivo Salo
 • Kuvittajat ry (Finska illustratörer rf): Hannu Hyrske
 • Grafia ry
 • Suomen Kirjasäätiö (Finlands Bokstiftelse)