De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 
Vuoden 2005 Kirjavaliot
Vuoden 2003 Kirjavaliot
Vuoden 2004 Kirjavaliot
kansikuva

Jubileumsutställning 60 år finländsk bokkonst i Helsingfors universitets
bibliotek, Unionsgatan 36, 16.3.–3.6.2006

Seminariet Boken som estetisk upplevelse 5.4.2006 kl 16.30–20 i Nationalbibliotekets auditorium Universitetsgatan 1, Helsingfors

Programmets realisering Nationalbiblioteket, Kommittén för Finlands bokkonst och Finlands Bokinstitut

Program
www.vammala.fi/kirjainstituutti
www.lib.helsinki.fi