Etusivulle
Kirjavaliot Arvosteluperiaatteet Tuomaristo FAQ Svenska
English
 
 
Vuoden kaunein kirja
Kaunokirjallisuus
Lasten ja nuorten kirjat
Tietokirjat
Kuvateokset
Kannet
Lehdistötiedote
 
Vuoden 2005 Kirjavaliot
Vuoden 2003 Kirjavaliot
Vuoden 2004 Kirjavaliot
Vuoden 2005 Kirjavaliot

Vuoden 2007 kauneimmat kirjat

Suomen Kirjasäätiön yhteydessä toimiva Suomen kirjataiteen komitea valitsee vuosittain vuoden kauneimpien suomalaisten kirjojen kokoelman. Omassa ryhmässään valitaan vuoden onnistuneimmat suojapäällykset. Komitea nimeää myös vuoden kauneimman kirjan. Valituille kirjoille jaetaan kunniakirjat ja kirjakokoelma on esillä kirjanäyttelyissä, kirjastoissa ja kirjamessuilla.

Kustantajat (myös kirjapainot / julkaisijat / suunnittelijat jne)
voivat lähettää vuoden 2007 aikana ilmestyneet kirjat
arvosteltaviksi Suomen kirjataiteen komitealle 28.1.2008 mennessä. Jokaisen kirjan mukana tulee olla täytetty ilmoittautumislomake.

Kirjat ja ilmoittautumislomakkeet tulee toimittaa 28.1.2008 mennessä osoitteeseen:

SUOMEN KIRJATAITEEN KOMITEA
Kansalliskirjasto
Helena Helander
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Elektronisessa muodossa olevia kirjoja ei toistaiseksi oteta
arvioitaviksi. Suojapäällysten arvosteluun lähetetyistä kirjoista
riittää tieto päällyksen suunnittelijasta ja kirjan kustantajasta.
On myös tärkeää, että lähettäjän tai yhteyshenkilön nimi ja
osoitetiedot liitetään mukaan.

Suomen kirjasäätiö laskuttaa kultakin arvosteltavaksi lähetetyltä
kirjalta 70 euron osallistumismaksun toiminnan osittaiseksi
rahoittamiseksi. Kokoelmaan valittavista kirjoista pyydetään
kustantajalta myöhemmin lisäkappaleita näyttelyitä varten.

Ilmoittautumislomakkeen voi ladata omalle koneelle tästä. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa Adoben Acrobat-ohjelmalla. Tarvittaessa lomakkeita ja lisätietoja saa Kansalliskirjastosta: puh. (09) 191 44 307

faksi (09) 191 44341

e-mail helena.helander(at)helsinki.fi

Vuoden 2007 kirjavalioiden kokoelma julkistetaan maaliskuussa 2008.

Sivun yläosaan