Etusivulle
Kirjavaliot Ilmoita kirja Arvosteluperiaatteet Tuomaristo FAQ Svenska
English
 
 
Vuoden kaunein kirja
Kaunokirjallisuus
Lasten ja nuorten kirjat
Tietokirjat
Kuvateokset
Kannet
Lehdistötiedote
 
Vuoden 2005 Kirjavaliot
Vuoden 2003 Kirjavaliot
Vuoden 2004 Kirjavaliot
Vuoden 2005 Kirjavaliot

Kirjavaliot 60 vuotta juhlanäyttely esittelee palkittuja kirjoja Suomen kirjataiteen komitean 60-vuotiselta taipaleelta. Näyttely on esillä Helsingin yliopiston kirjaston Rotundassa 16.3.–3.6.2006.


Näyttelyn suunnittelu: graafinen suunnittelija Minna Luoma, Suomen kirjataiteen komitea
Aineiston kokoaminen: Minna Luoma, professori Tapio Vapaasalo, Suomen kirjataiteen komitean sihteeri Maarit Huttunen ja Anneli Kalajoki, Bibliofiilien seura ry.


Seuraava sivuverkkonäyttelyyn
 
60 vuotta parasta suomalaista kirjataidetta 

Vuonna 1946 perustettiin Pohjoismainen kirjataiteen komitea Oslossa. Tarkoitus oli järjestää vuosittain yhteispohjoismainen näyttely, jossa olisivat esillä kirjatuotannon parhaat teokset. 

Tavoitteena oli kiinnittää suuren yleisön huomio kirjoihin myös kirjataiteellisina teoksina, innostaa ja opettaa työntekijöitä entistä parempiin tuloksiin ja saada vuorovaikutuksen kautta oppia naapurimaiden saavutuksista. 

Vuonna 1947 Graafisen teollisuuden liitto asetti Suomen kirjataiteen arvostelulautakunnan, jossa olivat edustettuina Suomen Taideteollisuuskoulu, Helsingin yliopiston kirjasto sekä suurimmat kirjapainot, kustantamot ja kirjakaupat. Myöhemmin sen kokoonpanoon tulivat kymmenen alan laitoksen ja järjestön edustajaa ja tältä pohjalta valinnat tehdään yhä. Valintatyötä valmistelemaan asetettiin työvaliokunta. 

Tavoitteena on ollut valita 25 parhaan kirjan valikoima. Alkuaikoina tähän ei aina kyetty. Sodan jälkeisinä vuosina todettiin kirjatuotannon taso niin heikoksi, ettei ollut mahdollisuutta valita kokoelmaa, joka lähetettäisiin pohjoismaisiin tai kansainvälisiin näyttelyihin. 

Viisikymmentäluvulla todettiin tason nousu ja kirjasuunnittelun asema vahvistui. Tuolloin jouduttiin jo karsimaan laadukkaiden kirjojen joukosta parhaat. Arvostelulautakunta on silti aina ollut sekä kriittinen kirjatuotannon eri osa-alueiden osaamisen tason suhteen että toisaalta kannustava kirjatietouden tärkeyden puolestapuhujana. 

1960-luku merkitsi kirjojen tuotannon nousua sekä uudenlaisten kuvitus- ja suunnitteluratkaisujen aikaa. Kirjan taiteellinen suunnittelu monipuolistui ja kirjankustantamiseen syntyi uusia tarpeita, muotoja ja lajityyppejä. 

Kirjat arvostellaan niiden tehtävästä käsin. Kirjavalioksi valittujen kirjojen suunnittelijoille, kustantajille, kirjapainoille ja muille tuotantolaitoksille jaetaan kunniakirjat. Vuonna 1970 luovuttiin aiemmasta nimityksestä ”kauniit kirjat” yksipuolisena arvona ja alettiin käyttää nimitystä ”kirjavaliot”. Vuodesta 1988 lähtien on yksi kokoelman kirjoista palkittu ”Vuoden kaunein kirja” -tittelillä. 

Kirja syntyy graafisen suunnittelun, kirjankustantamisen ja graafisen teknologian polttopisteessä. Kun nämä kaikki osa-alueet ovat jatkuvan muutoksen alla ei aina ole helppoa aikaansaada harmoniaa. Kirjapaino on kuuden vuosikymmenen aikana läpikäynyt kaikki teknologian vallankumoukset, aina ensimmäisenä. Muutokset ovat olleet usein määrällisiä muttei laadullisia. Toisinaan on ollut nähtävissä jopa huomattavaa tason laskua kuten 70-luvun valoladonta ja offset-painaminen, jotka heikensivät kuvanlaatua. 80-luvun digitalisointi taasen oli kohtalokas hävittäessään klassista typografiatietoutta. Tämä on asettanut suuria paineita hyvän kirjan tuottamiselle, joka kantaisi tekijöiden sanomaa sekä aukeaisi lukijalle antaen tilaa henkilökohtaiselle kokemukselle. 

Hyvän kirjan onni on saada viisas lukija, sillä se saa niin paljon sävyjä, merkityksiä ja tuntumia juuri lukijalta. Kirja on erilaisten maailmojen kohtaamispaikka. Kirjan kustantaminen, suunnittelu ja toteutus on näiden tapaamisten tekemistä mahdolliseksi - lopputuloksena ymmärryksen kasvu, elämän ja olemassaolon tajuaminen.

Yli viisisataavuotinen inhimillisen sivistyksen välittäjä voi kaikesta huolimatta suhteellisen hyvin. Nimikemäärät kasvavat. Kirja räätälöidään entistäkin tarkemmin käyttötarkoitustaan vastaavaksi. Mutta samoin kuin vuonna 1967 pohjoismainen kirjaviikko kantoi Aulangolla huolta siitä kuinka painotuotteen yksilöllinen luonne voidaan säilyttää massatuotannon aikana, on sama huoli edelleen huolista päällimäisenä. 

Kirja voi hyvin vain ymmärtäessään perintönsä arvot ja uusiutuessaan muuttuvassa maailmassa niitä kunnioittaen.   

Tapio Vapaasalo,
professori, Taideteollinen korkeakoulu


Suomen kirjataiteen komitean historian lähteet: Martti Lehto: Alkusanat. Suomen kirjataiteen komitea 1946-1996, 50-vuotta suomalaista kirjataidetta: juhlajulkaisu 1996; Marja Engman: Suomen kirjataiteen komitean työstä, Kirjapainotaito / Graafikko n:o 6, 1986.

Sivun yläosaan