De vackraste böckerna
Kommittén för finlands bokkonst Sänd in boken Bedömningsprinciper Juryn Faq Kontakt

Två vackraste böcker 2007

Apollo i Daphnes famn
Apollon i Daphnes famn - Om Göran Schildts konstsyn
Bokens grafiska formgivare Anders Carpelan Bild © Lena Malm

Luonnoskirja
Luonnoskirja - The Sketchbook och bokens grafiska formgivare:
Från vänster Leena-Kaisa Rosenberg, Sakke Yrjölä, Lotta Nieminen,
Anssi Räisänen och Mikko Luotonen. Jaakko Pietiläinen saknas från bilden.
Bild © Salla Kirjalainen