De vackraste böckerna
Kommittén för finlands bokkonstSänd in bokenBedömningsprinciperJurynFaqKontakt
SuomiEnglish

Bedömningsprinciperna

Vid bedömningen beaktar man typografin, materialen, det tekniska förverkligandet och helhetsinttrycket som skapas av ombrytningen.

Typografin

 • behärskningen av typografin som helhet
 • förverkligandet av typografin bl.a. vid typvalet för bokens helhet
 • ombrytningens konsekvens
 • sättningen
 • kvalitén på sättningstekniken
 • läsbarheten

Ombrytning

 • behärskningen av ombrytningen som helhet
 • bokens struktur, rytmik och dramaturgi
 • den stilistiska och den berättande nivån på bilderna som stöder ämnet

Bilder

 • användningen av illustrationerna
 • bildernas standard
 • bilden i ombrytningen
 • intrycket av illustreringen

Papper

 • opaciteten
 • papprets ton, ytbehandling och kvalitet
 • papprets tillämplighet för användningen

Reproduktion, tryckning, färghållning

 • bedömningen av tryckets inverkan på text och bilder
 • färghållningens homogenitet

Inbindningen

 • valet av bandtyp och material och deras lämplighet sinsemellan och
  med bokens användningsavsikt
 • kvalitén på inbindningen

Helhetsintrycket

 • balansen mellan innehåll och layout
 • bokens form och det tekniska förverkligandets ändamålsenlighet
 • bilderna, illustrationerna och skydsomslaget som komplettering till
  helheten
 • den stilistiska anpassningen till innehållet
 • innovationen i förverkligandet