De vackraste böckerna
Kommittén för finlands bokkonstSänd in bokenBedömningsprinciperJurynFaqKontakt
SuomiEnglish

Juryn

Juryn för Kommittén för Finlands bokkonst består av arbetsutskottet och "stora rådet". Arbetsutskottet bedömer böckerna som sänts in till kommittén och föredrar dem för "stora rådet", som bestämmer urvalet av de vackraste böckerna.

Ordförande för Kommittén för Finlands bokkonst är filosofie magister Tuula Isoniemi.

Arbetsutskottet

Till arbetsutskottet hör grafiska planeraren Teemu Lipasti, Metropolia Ammattikorkeakoulu, grafiska planeraren llona llottu, Grafia ry och grafiska planeraren Hannu Hyrske, Illustratörerna i Finland.

Stora rådet

I stora rådet har deltagit följande organisationer och inrättningar:

- Aalto-universitetets konstindustriella högskola: Tapio Vapaasalo
- Bibliofilernas sällskap (Bibliofiilien Seura ry): Anneli Kalajoki
- Bokbindarmästarnas gille: Toivo Salo
- Design- och konstinstitutet vid Lahti yrkeshögskolan: Christoffer Leka
- Finlands Biblioteksförening: Emmi Martin
- Finlands Bokstiftelse: Hanna Soininvaara
- Finlands konstgrafiker r.f.: Johanna Kiivaskoski
- Finnfoto, centralförbundet för Finlands fotografiorganisationer r.f.: Anna Kaleva-Tsagklas
- Frilans grafiker: Riitta Lestinen
- Grafiska industrin r.f.: Lasse Krogell
- Mediaunioni MDU ry : Timo Nurmio
- Nationalbiblioteket: Harri Ahonen
- Stiftelsen Finlands Mässa: Teija Armanto
- TEAM, industribranschernas fackförbund r.f.: Christian Bäcklund