De vackraste böckerna
Kommittén för finlands bokkonstSänd in bokenBedömningsprinciperJurynFaqKontakt
SuomiEnglish

FAQ

Ofta gjorda frågor

 • Vad är Kommittén för Finlands bokkonst?
  Kommittén består av representanter för ett antal organisationer och inrättningar inom bok- och den grafiska branschen.
 • Hur fungerar Kommittén?
  Kommittén har en ordförande och en sekreterare och är uppdelad i arbetsutskottet och "stora rådet", som väljer samlingen av årets bästa böcker årets vackraste böcker ur föregående års bokutgivning.
 • Vilka hör till arbetsutskottet och det stora rådet?
  I arbetsutskottet sitter kommitténs ordförande och sekreterare samt tre medlemmar. Närmare uppgifter från hemsidan i punkten Jury.
 • Vem kan sända in böcker till tävlingen Årets vackraste böcker och vad kostar det?
  Böcker kan sändas in av förläggare/utgivare, tryckeri, författare, grafisk planerare o.a. För varje bok erläggs en bedömningsavgift på 75 euro.
 • Hur många böcker får man sända in?
  Antalet böcker är inte begränsat.
 • Hur många exemplar av varje bok bör man sända in?
  Till kommittén sänder man in ett exemplar av varje bok som deltar i tävlingen. Om boken väljs in i samlingen, ombeds man sända in fler.
 • När kan man sända in böckerna?
  Man kan börja sända in böcker från början av november inom det löpande året till slutet av december. Närmare anvisningar får man i punkten Sänd in boken, där också cirkuläret och insändarblanketten finns.
  Blanketten bör alltid sändas in tillsammans med boken.
 • När offentliggörs samlingen De vackraste böckerna?
  Samlingen offentliggörs följande år i mars vid en tidpunkt som meddelas senare.
 • Delas böckerna i skilda grupper eller tävlar alla böcker med varandra?
  Böckerna delas i sju grupper, men kommittén kan lämna bort någon grupp beroende på utbudet.
  - skönlitteratur
  - barn- och ungdomsböcker
  - läroböcker
  - fackböcker
  - bildverk
  - serie-utstyrsel
  - lyckade omslag
 • Vem delar in i de här grupperna?
  Bokens avsändare kan föreslå en lämplig grupp, men kommittén kan besluta om den slutgiltiga indelningen.
 • Vad avses med gruppen serie-utstyrsel?
  Om en bokserie har planerats att till sitt yttre ha ett enhetligt utseende kan det bedömas som serie-utstyrsel. Minst tre delar av serien bör sändas in så att serie-utstyrselns hellhetsintryck är lättare att bedöma.