De vackraste böckerna
Kommittén för finlands bokkonstSänd in bokenBedömningsprinciperJurynFaqKontakt
SuomiEnglish

Juryn

Juryn för Kommittén för Finlands bokkonst består av arbetsutskottet och "stora rådet". Arbetsutskottet bedömer böckerna som sänts in till kommittén och föredrar dem för "stora rådet", som bestämmer urvalet av de vackraste böckerna.

Ordförande för Kommittén för Finlands bokkonst är filosofie magister Tuula Isoniemi.

Arbetsutskottet

Till arbetsutskottet hör grafiska planeraren Teemu Lipasti, Metropolia Ammattikorkeakoulu, grafiska planeraren Eeva Sivula, Grafia ry och grafiska planeraren Hannu Hyrske, Illustratörerna i Finland.

Stora rådet

I stora rådet har deltagit följande organisationer och inrättningar:

- Aalto-universitetets konstindustriella högskola: Saku Heinänen
- Bibliofilernas sällskap (Bibliofiilien Seura ry): Leena Ahtola-Moorhouse
- Bokbindarmästarnas gille: Toivo Salo
- Design- och konstinstitutet vid Lahti yrkeshögskolan: Christoffer Leka
- Finlands Biblioteksförening: Brita Hovi
- Finlands Bokstiftelse
- Finlands konstgrafiker r.f.: Johanna Kiivaskoski
- Finlands Kritikerförbund: Ville Hänninen
- Finnfoto, centralförbundet för Finlands fotografiorganisationer r.f.: Anna Kaleva-Tsagklas
- Frilans grafiker: Riitta Lestinen
- Grafiska industrin r.f.: Lasse Krogell
- Mediaunioni MDU ry : Timo Nurmio
- Nationalbiblioteket: Katri Kananen
- Stiftelsen Finlands Mässa: Teija Armanto
- TEAM, industribranschernas fackförbund r.f.: Christian Bäcklund