De vackraste böckerna
Kommittén för finlands bokkonstSänd in bokenBedömningsprinciperJurynFaqKontakt
SuomiEnglish

KOMMITTÉN FÖR FINLANDS BOKKONST

Kommittén för Finlands bokkonst vill fästa uppmärksamheten på boken som konstnärlig helhet. I sitt val av årets vackraste böcker försöker kommittén hitta verk där form och innehåll stöder varandra på bästa tänkbara sätt. Bedömningen utgår från den grafiska formgivningen som helhet, från typografin till den färdiga trycksaken. Förutom klassisk boktryckarkonst uppskattar kommittén fräscha, nyskapande lösningar.

Kommittén för Finlands bokkonst väljer årligen ut en samling med årets vackraste böcker. En av böckerna får titeln Årets vackraste bok. Som en grupp för sig utser kommittén årets mest lyckade bokomslag. De prisbelönta böckernas formgivare, förläggare, tryckerier och andra produktionsanläggningar tilldelas diplom.

Stiftelsen Finlands Mässa har beviljat Kommittén för Finlands bokkonst ett årligt stipendium för att ordna tävlingen Årets vackraste böcker. Kommitténs praktiska arbete stöds av Grafiska Industrin r.f., Nationalbiblioteket och Finlands Bokstiftelse.

Kommitténs ordförande är FM Tuula Isoniemi. Till arbetsutskottet hör grafiska formgivaren Hannu Hyrske (Illustratörerna i Finland r.f), grafiska formgivaren Teemu Lipasti (yrkeshögskolan Metropolia) och grafiska formgivaren Eeva Sivula (Grafia ry). Arbetsutskottet bedömer böckerna som har skickats till kommittén och presenterar dem för "stora rådet" som avgör urvalet av de vackraste böckerna.

I "stora rådets" arbete deltar representanter för följande organisationer: Aalto-universitetets konstindustriella högskola, Bibliofilernas sällskap (Bibliofiilinen Seura ry), Bokbindarmästarnas gille, Design- och konstinstitutet vid Lahti yrkeshögskolan, Finlands Biblioteksförening r.f., Finlands Bokstiftelse, Finlands konstgrafiker r.f., Finlands Kritikerförbund, Finnfoto r.f., centralförbundet för Finlands fotografiorganisationer, Frilans grafiker (Freelance-graafikot), Grafiska industrin r.f., Mediaunioni MDU ry, Nationalbiblioteket, Stiftelsen Finlands Mässa, TEAM, industribranschernas fackförbund r.f..

Kollektionen med de vackraste böckerna visas i Finland bl.a. på bibliotek och bokmässor. Utomlands visas kollektionen på internationella utställningar och deltar i tävlingar.

I Finland har årets vackraste böcker utsetts kontinuerligt sedan 1947. Man väljer ut årets vackraste böcker i 36 länder, i flera europeiska länder och bl.a. i Kanada, USA, Egypten, Japan och Colombia.