De vackraste böckerna
Kommittén för finlands bokkonstSänd in bokenBedömningsprinciperJurynFaqKontakt
SuomiEnglish

Miniatyrsamling årets vackraste bok

Årets vackraste böcker 2009 har utsetts. Till samlingen hör 24 böcker. Vackrast av dem är boken Amour unit deux cors - Henry Lönnforsin miniatyrikokoelma - Henry Lönnfors miniatyrsamling, som har utgetts av Åbo konstmuseum. Sju böcker fick pris för årets mest lyckade omslag.

Årets vackraste bok presenterar en donation av miniatyrer till Åbo konstmuseum. Samtidigt är den en utställningsbok om miniatyrsamlingen som museet visade i fjol. I prismotiveringen heter det bland annat att "grafikern skickligt och inlevelsefullt har använt gamla och nya metoder inom bokkonsten. Resultatet är en känslig pärla inom bokkonsten, gjord på miniatyrkonstens villkor". Bokens grafiska formgivare är Minna Luoma.

Förlag, museer, stiftelser och företag hade skickat in sammanlagt 200 böcker för bedömning. Nivån på böckerna var nästan utan undantag fortsatt högklassig. Merparten av böckerna var yrkeskunnigt gjorda och de olika komponenterna harmonierade med varandra. Utgångspunkten för bedömningen var den grafiska helheten, från typografin till den färdiga trycksaken.

Mästarklass

Trettioen grafiska formgivare fick pris. Kommittén gladde sig över att några grafiker belönades för flera prestationer och nådde upp till vad man kunde kalla mästarklass. Grafikern Minna Luoma fick ett pris utöver årets vackraste bok. Flerfaldigt belönade är också bl.a. Anders Carpelan, Camilla Pentti och Jorma Hinkka och Dog Design. Men det var också glädjande att många grafiska formgivare nu för första gången fick officiell erkänsla för sitt arbete.

De finska boktryckeriernas arbete berömdes för sitt utmärkta och omsorgsfulla arbete. Flera av böckerna har tryckts på Karistos, Otavas och WS Bookwells tryckerier. Andra boktryckerier var Aldus, Art-Print, Erweko, Finepress, Gummerus tryckeri och Nord Print.

Skönlitteratur förskönar

Sju prosaverk prisbelönades. Tre av dem var översatta böcker och fyra var finskspråkiga romaner. T.ex. Elina Warstas utformning av Kari Hotakainens roman Ihmisen osa leker skickligt med såväl överflöd som återhållsamhet.

Bland de prisbelönta böckerna fanns tre barnböcker, av vilka en var faktaboken Suomen lasten Raamattu av Jaakko Heinimäki. Pia Ahos okonstlade band och typografi gör verket lättillgängligt, heter det i motivationen.

Intressant ämne inspirerar

Intressanta fackböcker av hög kvalitet har inspirerat grafikerna och tryckerierna till topprestationer. Dog Design/Eeva Sivula har gett Leonardo da Vincis arbetsdagböcker ett utseende och en typografi som inte framhäver sig själv utan låter mästaren tala.

Sami Karjalainens verk Suomen Heinäsirkat ja hepokatit har hänförande vackra och åskådliga fotografier. Jukka Aaltos funktionella layout och synnerligen högklassiga tryck fulländar slutresultatet.

Många olika utgivare

Förutom de allmänna förlagen ger många museer, stiftelser och småförlag ut böcker med hög ambitionsnivå. Typografin är i en klass för sig, och trycket är utmärkt. Här är några smakprov på skörden från i fjol:

Fotografiet är starkt närvarande i de prisbelönta konstböckerna. Musta taide ger ut några böcker per år och har specialiserat sig på fotografi. Två av förlagets böcker har prisbelönats. I Markus Jokelas verk Jotain on tapahtunut - Something happened är Jorma Hinkkas typografi i en klass för sig. Ismo Kajanders och Anna Kortelainens verk Pariisin tuoksu - Lair de Paris har också formgetts av Hinkka, och han har åstadkommit en läckerbit i fransk anda.

Det lilla förlaget Opus har publicerat Pentti Sammallahtis och Caj Westerbergs Huoneita - Chambres - Rooms, ett sensuellt fotografiskt verk med ett stilla tilltal. För den grafiska formen och fotografiet svarar Sammallahti.

Två böcker utgivna av Konstindustriella Högskolan fick pris. Nithikul Nimkulrats bok Paperness med Minna Luoma som grafisk formgivare fick beröm för det lyckade valet av material, färg och typsnitt. Det andra verket är Pekka KorvenmaasTaide & teollisuus som Camilla Pentti och Jani Pulkka har paketerat i en sympatisk, okonstlad och stilfull form.

Seppo Laurells bok Valo merellä - Ljuset till havsSuomen majakat 1753-1906 Finlands fyrar. är en manligt saltstänkt bok om fyrar, utgiven av John Nurminens stiftelse. För bokens grafiska form svarar Olavi Harkimo och de kongeniala fotografierna är tagna av Petri Porkola.

Kommittén för Finlands bokkonst

Kommittén för Finlands bokkonst har kontinuerligt utsett Årets vackraste böcker sedan 1947. De vackraste böckerna utses årligen i 36 länder.

I kommitténs arbete deltar representanter för sjutton olika organisationer och institutioner inom bok- och grafikbranschen. De prisbelönta grafikerna, förläggarna, tryckerierna och de övriga produktionsanläggningarna får ett diplom.

Stiftelsen Finlands Mässa beviljar ett årligt bidrag till Kommittén för Finlands bokkonst för att ordna tävlingen Årets vackraste böcker. Kommitténs praktiska arbete stöds av Grafiska industrin r.f., Nationalbiblioteket och Finlands Bokstiftelse.

YTTERLIGARE INFORMATIONTuula Isoniemi, ordförande för kommittén för Finlands bokkonst
0500-841937, tuula.isoniemi(at) welho.com

PRESSFOTO
Bilder på de vackraste böckerna
www.kauneinkirja.fi/lehdistotiedote
(c) på bilderna: Antti Huittinen