Årets vackraste böcker
Förstasidan Kommittén för finlands bokkonst Sänd in boken Bedömningsprinciper Juryn Pressmeddelanden Kontakt

Bokkonstens

Årets vackraste bok

Kalevala.jpg

Liisa Kaski (red.)

Kalevala ja opas sen lukemiseen

Suomen kirjataiteen komitea ry

Förlag Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tryckeri och binderi Livonia Print
Grafisk formgivare Sanna-Reeta Meilahti
Papper Munken Print Cream 90 g/m2, Munken Pure 150 g/m2
Typsnitt Warnock Pro, San Marco LT Std