Anmäl boken till tävlingen
De vackraste böckerna 2022

Välkommen till tävlingen De vackraste böckerna 2022!

Kommittén för Finlands bokkonst väljer de 25 vackraste bland de böcker som publicerats år 2022. Böckerna tilldelas priset Bokkonstens vackra bok och en av dem får priset Årets vackraste bok. Därtill belönas ett antal lyckade omslag. De belönade böckerna får diplom i mars 2023.

Förlag, boktryckerier, utgivare och formgivare kan efter egen bedömning skicka in böcker som publicerats år 2022 till Kommittén för Finlands bokkonst senast 2.1.2023. Det går endast att anmäla sig med den här blanketten. Utöver uppgifter om bokens upphovsman behövs också en bild på bokens frampärm.

Böcker där minst hälften av alla som deltagit i produktionen är finländska kan delta i tävlingen:

 • förläggare
 • grafisk designer
 • omslagsdesigner (om annan än föregående)
 • övrig formgivare
 • illustratör
 • fotograf
 • tryckproduktion (om tryckningen har gjorts utomlands, räknas dessa aktörer som en, även om de är olika företag)
   • repro
   • tryck
   • binderi

Böckerna anmäls till tävlingen per kategori. Tävlingskategorierna är: skönlitteratur, fakta- och läroböcker, konst- och fotografiböcker, barn- och ungdomsböcker, serieböcker samt specialböcker. Ingen separat anmälan görs till kategorin lyckade omslag.

De tävlande böckerna ska ha ISBN-nummer. Till kategorin specialböcker kan även böcker utan ISBN-nummer anmälas. Specialböcker kan vara till exempel konstnärsböcker, bookazine som kombinerar delar av en tidning och en bok, små upplagor, egenutgivna böcker och andra böcker som inte faller inom de övriga kategorierna.

Böckerna skickas senast 2.1.2023 till Nationalbiblioteket – kontrollera leveransadressen i slutet av anmälningsblanketten omsorgsfullt. De böcker som skickas till tävlingen returneras inte. Deltagaravgiften är 85 € och 50 € för böcker med en upplaga på under 100 st. Deltagningsavgiften betalas senast den 2.1.2023. Detaljerade anvisningar finns i slutet av anmälningsblanketten. OBS: Ytterligare 6 exemplar av böcker som valts till samlingen – också specialböcker – rekvireras av förläggare senare för inhemska och internationella utställningar.

De belönade böckerna vandrar runt på utställningar på bibliotek, Helsingfors bokmässa, i Stockholm, Tartu, Tallinn, på bokmässan i Leipzig och i Frankfurt och är med i en tävling för världens vackraste böcker (Best Book Design from All over the World). De belönade böckerna bevaras i Nationalbiblioteket samt i Deutsches Buch- und Schriftmuseum.

Anmäl boken

  Valitse kilpailukategoria*
  Välj tävlingskategori*

  Painosmäärä
  Upplaga

  Kuva kirjan kannesta*
  Liitä tähän kuva kirjan etukannesta jpg- tai pdf-tiedostona (max 1 Mt ).
  En bild på bokpärmen*
  Tillfoga här bilden på bokpärmen antingen som jpg- eller pdf-fil (max 1 MB).

  Deltagningsavgift

  Deltagningsavgift 85 €/bok eller 50 €/bok (upplaga under 100 ex.) ska betalas senast den 2.1.2023.

  Kommittén för Finlands bokkonst
  IBAN: FI08 1228 3000 0008 00
  BIC: NDEAFIHH

  Obs! Skriv i meddelandefältet namnet om den anmälda boken / de anmälda böckerna. Om du behöver en faktura / ett kvitto, vänligen kontakta: .

  Omskickning av boken

  Skicka in boken senast 2.1.2023 till:


  OM DU SKICKER MED POST:

  KOMMITTÉN FÖR FINLANDS BOKKONST
  c/o Nationalbiblioteket
  Tävlingen De vackraste böckerna
  PB 15
  00014 Helsingfors universitet

  OM DU LEVERERAR SJÄLV ELLER MED KURIR:

  KOMMITTÉN FÖR FINLANDS BOKKONST
  c/o Nationalbiblioteket
  Tävlingen De vackraste böckerna
  Unioninkatu 36
  Helsinki

  OBS! Böckerna skickade till tävlingen returneras inte.

  Back to top