Anmäl boken till tävlingen
De vackraste böckerna 2021

Välkommen till tävlingen De vackraste böckerna 2021!

Kommittén för Finlands bokkonst väljer de 25 vackraste bland de böcker som publicerats år 2021. Böckerna tilldelas priset Bokkonstens vackra bok och en av dem får priset Årets vackraste bok. Som en separat grupp belönas årets mest lyckade pärmar. De belönade böckerna får diplom i mars 2021.

Förlag, boktryckerier, utgivare och formgivare kan efter egen bedömning skicka in böcker som publicerats år 2021 till Kommittén för Finlands bokkonst senast 31.12.2021. Det går endast att anmäla sig med den här blanketten. Utöver uppgifter om bokens upphovsman behövs också en bild på bokens frampärm.

De deltagande böckerna ska till sina centrala delar vara finländska. Också böcker som tryckts utomlands får delta i tävlingen.

Böckerna anmäls till tävlingen per kategori. Tävlingskategorierna är: skönlitteratur, fakta- och läroböcker, konst- och fotografiböcker, barn- och ungdomsböcker, serieböcker samt specialböcker. Man behöver inte anmäla sig separat till kategorin De mest lyckade pärmarna.

De tävlande böckerna ska ha ISBN-nummer. Till kategorin specialböcker kan även böcker utan ISBN-nummer anmälas. Specialböcker kan vara till exempel konstnärsböcker, bookazine som kombinerar delar av en tidning och en bok, små upplagor, egenutgivna böcker och andra böcker som inte faller inom de övriga kategorierna.

Böckerna skickas senast 31.12.2021 till Nationalbiblioteket. De böcker som skickas till tävlingen returneras inte. Deltagaravgiften är 85 € och 50 € för böcker med en upplaga på under 100 st. Deltagningsavgiften betalas senast den 31.12.2021. Detaljerade anvisningar finns i slutet av anmälningsblanketten. OBS: Ytterligare 6 exemplar av böcker som valts till samlingen – också specialböcker – rekvireras av förläggare senare för inhemska och internationella utställningar.

De belönade böckerna vandrar runt i utställningar i hemlandet på bibliotek och Helsingfors bokmässa samt i Stockholm, i Tartu och Tallinn, på bokmässan i Leipzig, i en utställning för världens vackraste böcker och i en tävling (Schönste Bücher aus aller Welt) samt på bokmässan i Frankfurt (Buchkunst International). De belönade böckerna bevaras i Nationalbiblioteket samt i Deutsches Buch- und Schriftmuseum.

Anmäl boken till tävlingen De vackraste böckerna 2021

  Valitse kilpailukategoria*
  Välj tävlingskategori*

  Painosmäärä
  Upplaga

  Kuva kirjan kannesta*
  Liitä tähän kuva kirjan etukannesta jpg- tai pdf-tiedostona (max 1 Mt ).
  En bild på bokpärmen*
  Tillfoga här bilden på bokpärmen antingen som jpg- eller pdf-fil (max 1 MB).

  Deltagningsavgift

  Deltagningsavgift 85 €/bok eller 50 €/bok (upplaga under 100 ex.) ska betalas senast den 31.12.2021.

  Kommittén för Finlands bokkonst
  IBAN: FI08 1228 3000 0008 00
  BIC: NDEAFIHH

  Obs! Skriv i meddelandefältet namnet om den anmälda boken / de anmälda böckerna. Du kan betala deltagningsavgiften för max tre böcker på samma gång. Om du anmäler flera än tre böcker, vänligen kontakta kommittén före betalningen: .

  Omskickning av boken

  Skicka in boken senast 31.12.2021 till:

  KOMMITTÉN FÖR FINLANDS BOKKONST
  c/o Nationalbiblioteket
  Tävlingen De vackraste böckerna
  PB 15
  00014 Helsingfors universitet

  Besöksadress: Unionsgatan 36, Helsingfors

  OBS! Böckerna skickade till tävlingen returneras inte.

  Back to top