Tieto- ja oppikirjat

Kansi ja aukeama kirjasta Jumalan historia - 4000 vuotta juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia.

Karen Armstrong
Jumalan historia - 4000 vuotta juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia

 • Kustantaja Ajatus Kirjat
 • Graafinen suunnittelija ja kuvittaja Ville Tietäväinen
 • Kirjapaino Gummerus Kirjapaino Oy
 • Paperi kansi: Rives Sensation 120 g/m2, sisus: Novelbook 2.0 70 g/m2
 • Kirjaintyyppi Adobe Jenson 11,5 pt, Trajan Pro 30 pt

Vakuuttava nimi kirjalla ja vakuuttava on ulkoasukin. Suojapäällisen erinomainen kuvaidea, lisäksi juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin symbolit ja niihin liittyvä kultaväri muodostavat teoksen sisällöstä kertovan kokonaisuuden. Paperin valinta on hyvä. Typografia helppolukuista ja erittäin viimeisteltyä. Kulttikirja.

Kansi ja aukeama kirjasta Värit havaintojen maailmassa.

Harald Arnkil
Värit havaintojen maailmassa

 • Kustantaja Taideteollinen korkeakoulu
 • Graafinen suunnittelija Camilla Pentti, Jani Pulkka, Johannes Nieminen
 • Valokuvaaja Matilda Nieminen (kannen osalta)
 • Kuvatoimittaja Katja Lautamatti
 • Reproduktio Heku Oy / Juhani Helström
 • Kirjapaino Gummerus Kirjapaino Oy
 • Paperi Munken Lynx 130 g/m2, Galerie Art Matt 150 g/m2
 • Kirjaintyyppi Arnhem, Bulmer, DIN

Tyylikäs ja levollinen kansi sekä kannen teemaa jatkava kaunis väriliukuintro johdattavat lukijan erittäin hallitun ja huolitellun graafisen ulkoasun pariin. Onnistunut typografia ja ilmava rauhallinen taitto tukevat tämän tärkeän kirjan sisältöä. Painotyö on laadukasta ja sidosasu hyvä.

Kansi ja aukeama kirjasta Vuosisadan tarina - Dokumenttielokuvan historia.

Peter von Bagh
Vuosisadan tarina - Dokumenttielokuvan historia

 • Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Teos
 • Graafinen suunnittelija Dog Design
 • Reproduktio Keski-Suomen Sivu Oy
 • Kirjapaino WS Bookwell Oy
 • Paperi Munken Polar 120 g/m2, Geltex 111 valkoinen
 • Kirjaintyyppi New Century Schoolbook 9,1 pt, Helvetica Neue

Vakuuttavaa kirjasuunnittelua. Moninainen aineisto on hallittu johdonmukaisesti ja tyylikkäästi. Typografiset valinnat ovat hyvät. Punaista lisäväriä on käytetty tarkoituksenmukaisesti. Lukujen avausaukeamien punaiset sivut oivaltavien kuvavalintojen kanssa ovat todella vaikuttavia. Suuri sivukoko on mahdollistanut väljän, hienosti hengittävän taiton.

Kansi ja aukeama kirjasta Suomen keskiajan kivikirkot.

Markus Hiekkanen
Suomen keskiajan kivikirkot

 • Kustantaja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
 • Graafinen suunnittelija Pekka Krankka
 • Kirjapaino Tammer-Paino Oy
 • Paperi Novatech 90 g/m2
 • Kirjaintyyppi DTL Albertina 9/11,5 pt

Huolellisesti jäsennelty valtaisa tietopaketti, jossa on kauniit mittasuhteet ja kädessä miellyttävältä tuntuva sidosasu. Kaksipalstainen rakenne sivuilla sopii erinomaisesti tähän helppolukuiseen oppaaseen ja mahdollistaa elävän ja kiinnostavan taiton. Kuvatekstien kapiteelivalinta vaikeuttaa luettavuutta. Pienen pieni särö todella taitavasti suunnitellussa kirjassa.

Kansi ja aukeama kirjasta Muistikuvia Suomesta.

Unto Hämäläinen (toim.)
Muistikuvia Suomesta

 • Kustantaja Helsingin Sanomat
 • Graafinen suunnittelija Sami Rissanen
 • Kuvatoimittaja Juha-Pekka Laitinen
 • Reproduktio Mikko Sunnari ja Latvala-Reilat
 • Kirjapaino ja sitomo Karisto Oy Kirjapaino
 • Paperi Munken Pure 150 g/m2
 • Kirjaintyyppi Report 1942, koko 9pt

Nostalginen koko Suomen valokuva-albumi on toteutettu vahvalla, tyyliin sopivalla leikekirjamaisella otteella, joka jatkaa ja tukee kuvien kertomia lukemattomia tarinoita. Paikoin teksti on kuitenkin vaikeasti hahmotettavissa, jolloin luettavuus jää rikkaiden keinojen varjoon. Pienestä puutteesta huolimatta harvinainen, tunnelmallinen teos.

Kansi ja aukeama kirjasta Ratsain halki Aasian 1906-1908.

C. G. Mannerheim
Ratsain halki Aasian 1906-1908

 • Kustantaja ja reproduktio Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Graafinen suunnittelija Timo Tervoja
 • Kirjapaino ja sitomo Otavan Kirjapaino Oy
 • Paperi sisus: MultiDesign Smooth Ivory 100 g/m2, kuvaliite: MultiDesign Smooth White 130 g/m2, esilehti: Favini FT5 Shampanja 115 g/m2
 • Kirjaintyyppi Hoefler Text, TheSans

Juhlava klassikko, jossa kirjan formaatti, typografiset valinnat ja rauhallinen kaksipalstainen taitto ovat sopusoinnussa keskenään. Sidosasu on hyvä ja kirjan sisällön mukainen. Valitettavasti paperin opasiteetti ei ole riittävä, tekstin läpi näkyvät kuvat haittaavat hieman luettavuutta ja tekstin joukkoon sijoitettujen kuvien katselua.

Kansi ja aukeama kirjasta Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus.

Anna Perälä
Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus

 • Kustantaja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
 • Graafinen suunnittelija ja reproduktio Markus Itkonen
 • Kirjapaino ja sitomo Tammer-Paino Oy
 • Paperi Munken Premium Cream 13 115 g/m2
 • Kirjaintyyppi Adobe Jenson 12,25/13,5 pt

Klassisen kirjataiteen parhaiden perinteiden mukaisesti huolella laadittu teos. Kirjan mittasuhteet, paperin valinta, sivujen marginaalit ja ennen kaikkea huolellinen, kaunis typografia ansaitsevat kiitoksen. Kirjan lopussa on kolofonisivu, jossa ovat keskeiset kirjan suunnitteluun liittyvät tiedot. Tämän käytännön soisi yleistyvän suomalaisessa kirjataiteessa.

Kansi ja aukeama kirjasta Aasian sirpaleita. Tero Kiiskinen. Taiteilija. Tutkimusmatkailija - Fragments of Asia. Tero Kiiskinen. Artist. Explorer.

Kimmo Sarja (toim.)
Aasian sirpaleita. Tero Kiiskinen. Taiteilija. Tutkimusmatkailija - Fragments of Asia. Tero Kiiskinen. Artist. Explorer

 • Kustantaja Porin taidemuseo
 • Graafinen suunnittelija Tommy Kaj Lindgren
 • Valokuvaaja Badyari & Co (Dalgate, Spinagar-Kashmir), Colombo Studios (Colombo), Tero Kiiskinen, Veli Rosenberg, Kimmo Sarje, Studio A (Calcutta), Anu Uimonen, Erkki Valli-Jaakola, Sakari Viika
 • Ulkoasun konsepti Tommy Kaj Lindgren ja Kimmo Sarje
 • Kirjapaino Vammalan Kirjapaino Oy
 • Paperi Munken Lynx 120 g/m2
 • Kirjaintyyppi Garamond 10 pt, Helvetica 8,5 pt, Courier 9 pt

Kirja kertoo päiväkirjanomaisesti lavastaja ja kuvataiteilija Tero Kiiskisen elämästä. Voimakas painovärin haju haittasi aluksi kirjan lukemista. Toisaalta hajustus sopii kirjan aasialaiseen aihepiiriin – se siis tuntui harkitulta ratkaisulta! Suomenkielisessä tekstissä käytetty kirjoituskoneen jälkeä muistuttava kirjainlaji sopii hyvin Kiiskisen valokuvattuihin kirjeisiin. Paperi on teoksen henkeen turhan valkoinen.

Kansi ja aukeama kirjasta Mopolla Suomeen.

Juhani Seppovaara
Mopolla Suomeen

 • Kustantaja ja reproduktio Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Graafinen suunnittelija Minna Luoma
 • Valokuvaaja Juhani Seppovaara
 • Kirjapaino ja sitomo Otavan Kirjapaino Oy
 • Paperi Edixion 140 g/ m2
 • Kirjaintyyppi DTL Documenta, Trade Gothic

Persoonallinen mopomatka on saanut syvästi eläytyvän taiton. Kaunis huoliteltu typografia, miellyttävä paperi ja ennen kaikkea hieno kuvataitto, kuvavalinnat, niiden painotukset ja osoittelematon yhteys tekstiin kuljettavat lukijaa kunnioittavasti, miltei hartaasti Utsjoelta etelään. Kirjataiteen uudenlainen helmi, jonka välityksellä muistamme myös “susirajan” ulkopuoleisen Suomen lämmöllä.

Kansi ja aukeama kirjasta Svenskspråkig bokstävercock - Ruotsinkielinen aapiskukko.

Taru Staudinger
Svenskspråkig bokstävercock - Ruotsinkielinen aapiskukko

 • Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Teos
 • Graafinen suunnittelija, kuvittaja ja reproduktio Taru Staudinger
 • Kirjapaino ja sitomo Gummerus Kirjapaino Oy
 • Paperi Munken Pure 150 g/m2 (kansipeilit Geltex, puoliransk. sidos, keltainen Brillianta)
 • Kirjaintyyppi Chaparral 390 RG 72 OP: 9,8 pt, Berthold Akzidenz Grotesk 16 pt ja 7 pt

Pikkutuhma aapiskukko, johdatus suomenruotsalaisuuteen on suunnattu jo lukutaitoisille. Kuvitus on iloista anarkiaa ja aukeamat yllättäviä. Viivapiirrosten ja värin vuoropuhelu toimii mainiosti. Teksti ja kuva ovat toisiaan täydentävä pari. Klassinen ulkoasu; sidos ja paperi on jännittävä vastakohta räväkälle sisällölle.

Kansi ja aukeama kirjasta Urbana odysséer - Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa.

Arne Toftegaard Pedersen
Urbana odysséer - Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa

 • Kustantaja Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Graafinen suunnittelija Anders Carpelan
 • Reproduktio Alregi / Jari Rimpinen
 • Kirjapaino ja sitomo WS Bookwell Oy
 • Paperi Munken Pure 120 g/m2
 • Kirjaintyyppi Centaur MT 12,2/14,4 pt, Senator, Copperplate Deco

Laajassa tutkimuksessa on miellyttävää visuaalista kepeyttä. Ajan tunnelma on saavutettu typografian keinoin. Rauhallinen ja harkittu kuvitus osaltaan kuvaa orastavaa modernia urbaania kulttuuria. Laaja nootti- ja lähdeluettelo ei riko kirjan henkeä. Teos on kaikin tavoin huoliteltu alkaen onnistuneesta paperinvalinnasta, sidosasusta ja suojapaperista.

Back to top