Fakta- och läroböcker

Ett omslag och en öppning av boken Jumalan historia - 4000 vuotta juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia.

Karen Armstrong
Jumalan historia - 4000 vuotta juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia

 • Förlag Ajatus Kirjat
 • Grafisk formgivare, illustratör, omslagets och bandets formgivare Ville Tietäväinen
 • Boktryckeri Gummerus Kirjapaino Oy
 • Papper pärm 120 g/m2 Rives Sensation; innanför: 70 g/m2 Novelbook 2.0
 • Bokstavstyp och -storlek Adobe Jenson 11,5 pt, Trajan Pro 30 pt

Boken har ett övertygande namn och utseende. Den utmärkta bilden på skyddspappret och symbolerna för judendom, kristendom och islam samt guldfärgen som associerar till dem, bildar en helhet som berättar om verkets innehåll. Pappersvalet är bra. Typografin är lättläst och mycket finslipad. En kultbok.

Ett omslag och en öppning av boken Värit havaintojen maailmassa.

Harald Arnkil
Värit havaintojen maailmassa

 • Förlag Konstindustriella högskolan
 • Grafisk formgivare, omslagets formgivare Camilla Pentti, Jani Pulkka, Johannes Nieminen
 • Fotograf Matilda Nieminen (pärmen)
 • Bildredaktör Katja Lautamatti
 • Reproduktion Heku Oy / Juhani Helström
 • Boktryckeri Gummerus Kirjapaino Oy
 • Papper Munken Lynx 130 g/m2, Galerie Art Matt 150 g/m2
 • Bokstavstyp och -storlek Arnhem, Bulmer, DIN

En stilig och rogivande pärm samt en vacker färggradientintroduktion som fortsättning till pärmens tema, leder läsaren in i ett mycket balanserat och snyggt grafiskt utseende. Den lyckade typografin och den luftiga och lugna ombrytningen stöder det viktiga innehållet i boken. Trycket är av hög kvalitet och bandutstyrseln är fin.

Ett omslag och en öppning av boken Vuosisadan tarina - Dokumenttielokuvan historia.

Peter von Bagh
Vuosisadan tarina - Dokumenttielokuvan historia

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Teos
 • Grafisk formgivare dog design
 • Reproduktion Keski-Suomen Sivu Oy
 • Boktryckeri WS Bookwell Oy
 • Papper Munken Polar 120 g/m2, Geltex 111 vit
 • Bokstavstyp och -storlek New Century Schoolbook 9,1 pt, Helvetica Neue

Övertygande bokformgivning. Det mångsidiga materialet har behärskats konsekvent och elegant. De typologiska valen är bra. Den röda färgen har använts ändamälsenligt som extra färg. De rödfärgade uppslagen i början av kapitlen är tillsammans med de skarpa bildvalen mycket imponerande. De stora sidorna har gjort den fina och luftiga ombrytningen möjlig.

Ett omslag och en öppning av boken Suomen keskiajan kivikirkot.

Markus Hiekkanen
Suomen keskiajan kivikirkot

 • Förlag Finska Litteratursällskapet, SKS
 • Grafisk formgivare, omslagets och bandets formgivare Pekka Krankka
 • Boktryckeri Tammer-Paino Oy
 • Papper Novatech 90 g/m2
 • Bokstavstyp och -storlek DTL Albertina 9/11,5 pt

Ett omsorgsfullt disponerat och enormt informationspaket som har vackra mättsförhållanden och en bandutstyrsel som känns behaglig. En sida med två spalter, som möjliggör en levande och intressant ombrytning, är en struktur som passar utmärkt för denna lättlästa handbok. Bildtexternas kapitäl försvårar läsbarheten. En liten brist i en mycket skickligt formgiven bok.

Ett omslag och en öppning av boken Muistikuvia Suomesta.

Unto Hämäläinen (toim.)
Muistikuvia Suomesta

 • Förlag Helsingin Sanomat
 • Reproduktion Mikko Sunnari och Latvala-Reilat
 • Grafisk formgivare, omslagets och bandets formgivare Sami Rissanen
 • Bildredaktör Juha-Pekka Laitinen
 • Tryckeri och binderi Karisto Oy Kirjapaino
 • Papper Munken Pure 150 g/m2
 • Bokstavstyp och -storlek Report 1942, storlek 9pt

Det nostalgiska fotografialbumet för hela Finland har utarbetats med ett starkt och för en klippbok lämpligt grepp som fortsätter och städer de berättelser som bilderna berättar. På vissa ställen är texten dock svår att förstä och då blir läsbarheten i skuggan av de rika medlen. Trots den lilla bristen är boken ett sällsynt och stämningsfullt verk

Ett omslag och en öppning av boken Ratsain halki Aasian 1906-1908.

C. G. Mannerheim
Ratsain halki Aasian 1906-1908

 • Förlag och reproduktion Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare, omslagets och bandets formgivare Timo Tervoja
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
 • Papper innanför: Multi Design Smooth Ivory 100 g/m2, bildbilaga: Multi Design Smooth White 130 g/m2, försättsblad: Favini FT5 Champagne 115 g/m2
 • Bokstavstyp och -storlek Hoefler Text, TheSans

En högtidlig klassiker med harmoni mellan bokens format och typografiska val samt den lugna ombrytningen med två spalter. Bandutstyrseln är fin och den är i enlighet med bokens innehåll. Tyvärr är papprets opacitet inte tillräcklig och bilderna som syns genom texten stör läsbarheten och beskädandet av bilderna i texten.

Ett omslag och en öppning av boken Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus.

Anna Perälä
Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus

 • Förlag Finska Litteratursällskapet, SKS
 • Reproduktion, omslagets och bandets formgivare Markus Itkonen
 • Tryckeri och binderi Tammer-Paino Oy
 • Papper Munken Premium Cream 13 115 g/m2
 • Bokstavstyp och -storlek Adobe Jenson 12,25/13,5 pt

Ett verk som har utarbetats noggrant i enlighet med de bästa traditionerna inom den klassiska bokkonsten. Bokens måttsförhållanden, pappersval, sidornas marginaler och framför allt den noggranna och vackra typografin förtjänar ett tack. I slutet av boken finns en kolofon med centrala uppgifter om bokens formgivning. Denna tradition kunde bli allmännare i den finska bokkonsten

Ett omslag och en öppning av boken Aasian sirpaleita. Tero Kiiskinen. Taiteilija. Tutkimusmatkailija - Fragments of Asia. Tero Kiiskinen. Artist. Explorer.

Kimmo Sarja (toim.)
Aasian sirpaleita. Tero Kiiskinen. Taiteilija. Tutkimusmatkailija - Fragments of Asia. Tero Kiiskinen. Artist. Explorer

 • Förlag Porin taidemuseo
 • Grafisk koncept Tommy Kaj Lindgren och Kimmo Sarje
 • Grafisk formgivare Tommy Kaj Lindgren
 • Fotograf Badyari & Co (Dalgate, Spinagar-Kashmir), Colombo Studios (Colombo), Tero Kiiskinen, Veli Rosenberg, Kimmo Sarje, Studio A (Calcutta), Anu Uimonen, Erkki Valli-Jaakola, Sakari Viika
 • Boktryckeri Vammalan Kirjapaino Oy
 • Papper Munken Lynx 120 g/m2
 • Bokstavstyp och -storlek Garamond 10 pt, Helvetica 8,5 pt, Courier 9 pt

Boken berättar dagboksaktigt om livet av dekoratör och bildkonstnär Tero Kiiskinen. Den starka lukten av tryckfärgen stärde läsningen i början. Å andra sidan passade lukten in i bokens asiatiska tema – den kändes alltså som en genomtänkt läsning. Bokstavstypen som liknar skrivmaskinens avtryck och som används i de finskspråkiga texterna passar bra i Kiiskinens fotograferade brev. Pappret är onödigt vitt med tanke på verkets anda.

Ett omslag och en öppning av boken Mopolla Suomeen.

Juhani Seppovaara
Mopolla Suomeen

 • Förlag och reproduktion Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare, omslagets och bandets formgivare Minna Luoma
 • Fotograf Juhani Seppovaara
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
 • Papper Edixion 140 g/m2
 • Bokstavstyp och -storlek DTL Documenta, Trade Gothic

Den personliga resan med moped har fått en ombrytning som man kan leva sig in i. Den vackra, omsorgsfulla typografin, det behagliga pappret och framför allt den fina bildombrytningen, bildvalen och deras betoning samt naturliga samband med texten för läsaren högaktningsfullt, nåstan andäktigt från Utsjoki mot söder. Genom denna bokkonstens nya pärla kommer vi med värme ihåg också de trakterna i Finland som är avsides belägna.

Ett omslag och en öppning av boken Svenskspråkig bokstävercock - Ruotsinkielinen aapiskukko.

Taru Staudinger
Svenskspråkig bokstävercock - Ruotsinkielinen aapiskukko

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Teos
 • Reproduktion, grafisk formgivare och illustratör Taru Staudinger
 • Tryckeri och binderi Gummerus Kirjapaino Oy
 • Papper Munken Pure 150 g/m2 (pärmspeglarna Geltex, halvfranskt band, gul Brillianta)
 • Bokstavstyp och -storlek Chaparral 390 RG 72 OP: 9,8 pt; Berthold Akzidenz Grotesk 16 pt och 7 pt

En småfräck abc-bok, en inledning till den finlandssvenska kulturen, som riktar sig till dem som redan kan läsa. Illustrationen är glad anarki och uppslagen är överraskande. Dialogen mellan linearritningen och färgen fungerar väl. Text och bild kompletterar varandra. Det klassiska utseendet, omslaget och pappret är intressanta motsatser till det livliga innehållet.

Ett omslag och en öppning av boken Urbana odysséer - Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa.

Arne Toftegaard Pedersen
Urbana odysséer - Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa

 • Förlag Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk formgivare och pärmens formgivare Anders Carpelan
 • Repro Alregi / Jari Rimpinen
 • Boktryckeri och bokbinderi WS Bookwell Oy
 • Papper Munken Pure 120 g/m2
 • Bokstavstyp och -storlek Centaur MT 12,2/14,4 pt, Senator, Copperplate Deco

Det finns en behaglig visuell lätthet i den omfattande undersäkningen. Tidens ståmning har skapats med hjälp av typografiska medel. Den lugna och genomtänkta illustreringen framställer får sin del den spirande moderna och urbana kulturen. Den omfattande not- och källförteckningen bryter inte mot bokens anda. Verket är alltigenom omsorgsfullt gjort angående till exempel pappersvalet, bandutstyrseln och skyddspappret.

Back to top