Children’s and young adults’ books

A cover and a spread of the book Mitä tehtäis?.

Aune Hakulinen (et al.)
Mitä tehtäis?

 • Publisher Sylva ry
 • Graphic designer, cover and binding designer Ms Katja Kuittinen
 • Printing house, reproduction and binder Art-Print Oy
A cover and a spread of the book Satukirja.

Kari Hotakainen - Priit Pärn
Satukirja

 • Publisher and reproduction Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Graphic designer, cover and binding designer Mr Martti Ruokonen
 • Illustrator Ms Priit Pärn
 • Printing house and binder WS Bookwell Oy
A cover of the book Tyttö ja naakkapuu.

Riitta Jalonen - Kristiina Louhi
Tyttö ja naakkapuu

 • Publisher Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Graphic designer, cover and binding designer Ms Anne-Mari Ahonen
 • Illustrator Ms Kristiina Louhi
 • Reproduction Heku
 • Printing house and binder Karisto Oy Kirjapaino
A cover and a spread of the book Den förträfflige herr Glad.

Malin Kivelä - Linda Bondestam
Den förträfflige herr Glad

 • Publisher Söderströms förlag
 • Graphic designer, cover and binding designer Ms Linda Bondestam
 • Printing house RT-Print Oy
Back to top