Barn- och ungdomsböcker

Ett omslag och en öppning av boken Mitä tehtäis?.

Aune Hakulinen (et al.)
Mitä tehtäis?

 • Förlag Sylva ry
 • Grafisk planerare, illustratör, omslagets och bandets formgivare Katja Kuittinen
 • Tryckeri, repro och binderi Art-Print Oy

En sympatisk pysselbok full med fakta och idéer. Man ser grafikern-illustratörens livfulla handalag på varje sida. De tydliga och färggranna sångtexterna, anvisningar för lekar och hobbyvinkar är på samma gång muntert vackra bilder.

Ett omslag och en öppning av boken Satukirja.

Kari Hotakainen - Priit Pärn
Satukirja

 • Förlag och repro Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Martti Ruokonen
 • Illustratör Priit Pärn
 • Tryckeri och binderi WS Bokwell

En otyglat anarkistisk illustrering är klädd i lugna blacknade färger; förenad med en klassisk typografi ackompanjerar den väl texten.

Ett omslag av boken Tyttö ja naakkapuu.

Riitta Jalonen - Kristiina Louhi
Tyttö ja naakkapuu

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Anne-Mari Ahonen
 • Illustratör Kristiina Louhi
 • Repro Heku
 • Tryckeri och binderi Karisto Oy Kirjapaino

En vemodigt vacker bilderbok, där man vågat använda ett till ytterlighet förenklat bilduttryck, mörka färger och tomma områden.

Ett omslag och en öppning av boken Den förträfflige herr Glad.

Malin Kivelä - Linda Bondestam
Den förträfflige herr Glad

 • Förlag Söderström & C:o
 • Grafisk planerare, illustratör, omslagets och bandets formgivare Linda Bondestam
 • Tryckeri RT-Print Oy

En glad barnbok, där det lilla och okonstlade formatet väl håller ihop den fartfulla illustreringen och textningen.

Back to top