Art and photography books

A cover and a spread of the book Maan valoa.

Marjukka Vainio
Maan valoa

  • Publisher Ms Marjukka Vainio and Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy
  • Graphic design Mr Sakari Tiikkaja / Radiant Graphics Oy
  • Reproduction Mr Petri Kuokka / Aarnipaja Ky
  • Printing Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy
  • Binding Finnreklama Oy
Back to top