Konst- och fotoböcker

Ett omslag och en öppning av boken Maan valoa.

Marjukka Vainio
Maan valoa

  • Förlag Marjukka Vainio och Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy
  • Grafisk planerare Sakari Tiikkaja / Radiant Graphics Oy
  • Reproduktion Petri Kuokka / Aarnipaja Ky
  • Tryckeri Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy
  • Binderi Finnreklama Oy

Verket hör till konstböckernas adel. Det är genomskinligt och vackert. De transparenta sidorna passar in i bildernas anda och grupperar helheten. Bokens format känns just lagom; tillräckligt stort för att göra rätt åt bilderna, likväl lätt att hålla i och betrakta.

Back to top