Fakta- och läroböcker

Ett omslag och en öppning av boken Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek - Nationalbiblioteket 1640-2010<br />
Tiedon valtakunnassa. Helsingin yliopiston kirjasto - Kansalliskirjasto 1640-2010.

Rainer Knapas
Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek - Nationalbiblioteket 1640-2010
Tiedon valtakunnassa. Helsingin yliopiston kirjasto - Kansalliskirjasto 1640-2010

 • Förlag Svenska litteratursällskapet i Finland & Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Grafisk formgivare Markus Itkonen
 • Repro Kari Lahtinen
 • Tryckeri och binderi Kariston Kirjapaino Oy
 • Papper Arctic Matt 130 g/m2, Geltex
 • Typsnitt Freya, Fjodor
Ett omslag och en öppning av boken Made in Helsinki.


Made in Helsinki

 • Grafisk formgivare Dog Design
 • Fotograf István Bolgár, Juho Nurmi
 • Repro BEE2 Oy
 • Tryckeri Aldus Oy
 • Binderi Finnreklama Oy
 • Papper Galerie Volume 1.1 135 g/m2
 • Typsnitt Utopia Std
Ett omslag och en öppning av boken Puistohomot.

Valdemar Melanko
Puistohomot

 • Förlag Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Grafisk formgivare Timo Numminen
 • Tryckeri Kariston Kirjapaino Oy
 • PapperMultiDesign Ivory 130 g/m2
 • Typsnitt Scala, Futura
Ett omslag och en öppning av boken Toden tuntua galleriassa.

Harri Pälviranta
Toden tuntua galleriassa

 • Förlag ARTS Books / Musta Taide
 • Grafisk formgivare Jyri Konttinen
 • Fotograf Harri Pälviranta
 • Tryckeri Otavan Kirjapaino Oy
 • Papper Galerie Art Matt 150 g/m2, Cyclus Offset 115 g/m2
 • Typsnitt Vendetta, Caslon Fina Stencil, Nimbus Sans
Ett omslag och en öppning av boken Linnunpöntönrakentaja.

Jyrki Vainonen
Linnunpöntönrakentaja

 • Förlag Atena Kustannus Oy
 • Grafisk formgivare Elina Warsta / Solmu
 • Illustratör Elina Warsta
 • Tryckeri och binderi Bookwell Oy
 • Papper Edixion 100 g/m2
 • Typsnitt Filosofia
Ett omslag och en öppning av boken Territorium Wirmoënse. Gregorius Halleniuksen Mynämäen kihlakunnan kuvaus.

Toivo Viljamaa (Suom.)
Territorium Wirmoënse. Gregorius Halleniuksen Mynämäen kihlakunnan kuvaus

 • Förlag Maahenki Oy
 • Grafisk formgivare Patrik Söderlund
 • Fotograf Heli Konttinen, Pekka Heikkilä
 • Tryckeri Kariston Kirjapaino Oy
 • Papper Munken Pure 150 g/m2
 • Typsnitt Adobe Garamond Pro
Ett omslag och en öppning av boken Megafon 1 Textbok.

Anna Blom - Mikaela Friis - Siri Liukkala - Sari Pukonen
Megafon 1 Textbok

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare Sari Inandik
 • Illustratör Kalle Talonen
 • Repro Aste Kirjat Oy
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
 • Papper Edixion 90 g/m2
 • Typsnitt Caecilia LT Std, Blackadder ITC, Ashcan
Back to top