Ett omslag av boken Helene Schjerfbeck. Malleja Modeller Models.Ett omslag och en öppning av boken Helene Schjerfbeck. Malleja Modeller Models.

2003

Årets vackraste bok

Lea Bergström - Sue Cedercreutz-Suhonen
Helene Schjerfbeck. Malleja Modeller Models

  • Förlag Werner Söderström Osakeyhtiö
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Martti Ruokonen
  • Reproduktion Offset-Kopio Oy
  • Tryckeri och binderi Gummerus Boktryckeri Ab

Helene Schjerfbeck är en konsthistoriskt intressant bok om konstnärinnans verk och modeller. Dialogen mellan målningarna och fotografierna är en stilfullt förverkligad helhet, där varje uppslag erbjuder en fängslande och intressant upplevelse. Verket är en njutning för såväl ögat som sinnet.

Det trespråkiga textmaterialet anpassar sig väl till målningarna och fotografierna. Texten följer distinkt med, men fjättrar inte det rikliga och ståtliga bildmaterialet. Den grafiska formgivningen och det tekniska realiseringen är alltigenom förstklassiskt arbete.

Man har gjort modiga och från det sedvanliga avvikande lösningar bl.a.vid färgvalet för försättsbladen och vid planeringen av omslaget. Bak- och frampärm har liksom bytt plats och uppgifter. Den exakt avskalade pärmen presenterar bokens innehåll och funktion, men sparar den verkliga upplevelsen för insidorna.

Back to top