Ett omslag av boken Himo, rakkaus ja raivo.Ett omslag och en öppning av boken Himo, rakkaus ja raivo.

2005

Jörn Donner - Stefan Lindfors
Himo, rakkaus ja raivo

  • Förlag Aamulehti Kirjat
  • Grafiska planerare Tapio Vapaasalo och Tuukka Rantala
  • Omslagets formgivare Juha Larsson
  • Bandets formgivare Tapio Vapaasalo
  • Fotografer De huvudsakliga fotograferna Marco Melander och Kari Holopainen
  • Tryckeri Otavan Kirjapaino Oy

Till den vackraste boken är 2005 valdes Himo, rakkaus ja raivo – Jörn Donners och Stefan Lindfors samtal. Aamulehti Kirjat har förlagt boken. För bandet, trycket och reproarbetet svarar Otavan Kirjapaino Oy. Den grafiska planering är gjord av Tapio Vapaasalo och Tuukka Rantala och Juha Larsson har formgivit omslaget. Som fotografer har i huvudsak fungerat Marco Melander och Kari Holopainen.

I enlighet med boktiteln kan man definiera boken som en åtråvärd bok, där det finns stor kärlek till den experimentella typografins traditioner och bildberättandets behärskade ursinne. Den moderna bildjournalismens metoder har skickligt tagits i bokkonstens bruk. Himo, rakkaus ja raivo är ett mästerverk som förnyar bokkonsten.

Back to top