Kommittén för Finlands bokkonst

Kommitténs för Finlands bokkonst syfte är att fästa uppmärksamhet på böcker som bokkonstnärliga helheter. Vid valet av årets vackraste böcker strävar kommitén efter att finna böcker, där form och innehåll stöder varandra på bästa möjliga sätt. Värderingen beaktar den grafiska helhetsplaneringen från typografi till färdigt tryckalster. Förutom klassisk boktryckarkonst upskattar kommitén fräscha och innovativa lösningar.

Kommittén för Finlands bokkonst utser årligen en kollektion av årets vackraste böcker. En bok belönas med titeln Bokkonstårets vackraste bok. Årets bästa pärmar utgör en egen grupp, som väljs bland böcker utanför kollektionen, De belönade böckernas formgivare, förläggare, tryckare och övriga producenter belönas med diplom.

De vackraste böckerna utses årligen i 30 länder. I Finland har de vackraste böckerna valts oavbrutet sedan 1947. De vackraste böckerna -kollektikonen ställs årligen ut i Finland bl.a. på bibliotek och bokmässor samt utomlands i internationella utställningar och tävlingar.

Kommitens förvalsjury värderar de inkomna böckerna och utser årligen circa 70 – 80 verk till presentation för juryn. Juryn utser de vackraste böckerna. Varje medlemsorganisation kan utse en representant till juryn,

Kommittén för Finlands bokkonst inledde sin verksamhet 1947 under Finlands bokstiftelse. Kommitténs bana som självständig förening började 2011 när den infördes i föreningsregistret. Kommitténs syfte är att öka värderingen av böcker som bokkonstnärliga helheter. Tävlingskategorierna är: skönlitteratur, fakta- och läroböcker, konst- och fotografiböcker, barn- och ungdomsböcker, serieböcker samt specialböcker.

Årets vackraste böcker väljs i över trettio länder. I Sverige grundades Svensk Bokkonst redan på 1930-talet. De böcker som belönas i Finland deltar i den årliga Best Book Design from all over the World – tävlingen Världens vackraste böcker, och vinnarna i den tävlingen ställs ut på bokmässan i Leipzig.

Medlemmarna kan vara juridiska samfund inom bokbranschen och den grafiska branschen. Medlemmarnas representanter är medlemmar i juryn. Urvalsjuryn sammankallas av kommitténs styrelse.

Kommittén for Finlands bokkonsts medlemmar är:

Aalto-universitet, högskolan för konst, design och arkitektur
Finlands biblioteksförening rf
Finlands Förlagsförening rf
Finlands Konstgrafiker rf
Finlands Kritikerförbund rf
Freelance-grafiker
Grafia rf
Grafiska Industrin rf
Illustratörerna i Finland rf
Industri facket
Kirjansitojamestarien kilta
Lapplands universitet

Mediaunioni MDU rf
Metropolia Yrkeshögskola
Nationalbiblioteket
Sällskapet för bibliofiler
Yrkeshögskolan LAB, Muotoiluinstituutti

Nationalbibliotek har en viktig roll i kommitténs verksamhet.

Kommittén har fått ekonomiskt stöd 2023–2024 från Kopiosto.

Back to top