Ett omslag och en öppning av boken Neuromaani.

2012

Årets vackraste bok

Jaakko Yli-Juonikas
Neuromaani

  • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
  • Grafisk formgivare Markus Pyörälä
  • Repro Aste Kirjat Oy
  • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
  • Papper Lux Cream 1.8 70 g/m2
  • Typsnitt Adobe Caslon, Trade Gothic
Back to top