Utvärdering

Under utvärderingen uppmärksammar juryn typografin, material, tekniskt utförande och layouts helhetsintryck samt layoutens helhetsintryck samt layoutens kompabilitet med bokens tema och innehåll.

Typografi

 • typografin som helhet
 • typografiskt utförande bl.a. val av typsnitt
 • sättning
 • sättningteknikens kvalitet
 • läsbarhet

Layout

 • layouten som helhet
 • layoutens följdriktighet
 • bokens struktur, rytm och dramaturgi
 • layoutstilens och illustrationens stöd för bokens tema

Bilder

 • bruket av illustrationer
 • bildkvalitet
 • bilderna innom layouten
 • visualitet och bildberättande

Papper

 • transparens
 • papprets nyans, yta och kvalitet
 • papprets lämplighet för boken

Repro, tryck, färgåtergivning

 • tryckkvaliteten hos text och bild
 • färgåtergivnings enhetlighet

Bindning

 • val av bindningstyp och material samt deras ömsesidiga kompabilitet och användbarhet
 • bindningens kvalitet

Helhetsintryck

 • balans mellan innehåll och layout
 • ändamålsenligheten i bokens form och tekniska utförande
 • bildernas, illustrationens och skyddsomslagets komplettering av helhetsintrycket
 • stilens lämplighet för innehållet
 • utförandets innovativitet
Back to top