Ett omslag och en öppning av boken Runojä.

2011

Årets vackraste bok

Harry Salmenniemi
Runojä

  • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
  • Grafisk formgivare Markus Pyörälä
  • Repro Aste Kirjat Oy
  • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
  • Papper Ensolux Cream 90 g/m2
  • Typsnitt Centennial, Avenir LT Std
Back to top