Ett omslag och en öppning av boken Kädellisten sukua – Piirroksia ihmisyydestä, Humanity in Drawings.

2023

Årets vackraste bok

Liisa Kallio
Kädellisten sukua – Piirroksia ihmisyydestä, Humanity in Drawings

  • Förlag Egenutgivning
  • Grafisk formgivare, illustrator och repro Liisa Kallio
  • Boktryckeri och binderi Nord Print
  • Papper Munken Lynx 120 g/m2
  • Typsnitt Handritat

Samlingen av kolteckningar inuti det grå klotomslaget förtrollar med sin taktilitet. Hela boken genomsyras av handarbetets fröjd, vilket i den artificiella intelligensens snabba tidevarv känns som ett viktigt grepp, nästan som en manifestation, även i bokvärlden. Omslagets tryck gör ritningen mer tredimensionell och klotets grovhet samspelar på ett intressant sätt med den sträva kolteckningen. Försättsbladens skira ljusröda färg överraskar som vore det en människas hud och fingeravtrycken gör att läsaren nästan blir en del av tecknaren. Genom hela läsningen ingår fingertoppens beröring i bilderna; kol, papper och hand för boken framåt. Bildernas styrka är omskakande och att den sista bilden försvinner in i sidan är berörande. Även bildregistret i slutet är vackert och informativt i all korthet. 

Back to top