Ett omslag av boken Staden Kaupunki.Ett omslag och en öppning av boken Staden Kaupunki.

2006

Årets vackraste bok

Bo Carpelan - Pentti Sammallahti
Staden Kaupunki

  • Förlag Opus
  • Reproduktion Pentti Sammallahti
  • Grafiska planerare Pentti Sammallahti och Martti Lundström
  • Illustratör, fotograf, omslagets och bandets formgivare Pentti Sammallahti
  • Tryckeri Erweko Painotuote Oy
  • Binderi Karisto Oy Kirjapaino

Pentti Sammallahtis fotografier av Helsingfors från fem ärtionden utgör tillsammans med Bo Carpelans text en helgjuten enhet. Av den förfinade typografin och bilderna föds harmoniska uppslag. Trycket är av toppkvalitet. Arbetet är också som föremål lyckat. Valet av papper, omslagsmaterial och format är genomtänkt. Då man bläddrar i boken härs ett lugnt prassel, inget gnissel från krita eller vinyl.

Back to top