Ett omslag och en öppning av boken Amour unit deux cours - Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma,<br />
Henry Lönnfors miniatyrsamling.

2009

Årets vackraste bok


Amour unit deux cours - Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma,
Henry Lönnfors miniatyrsamling

  • Förlag Turun Taidemuseo
  • Grafisk formgivare Minna Luoma
  • Fotograf Vesa Aaltonen
  • Repro Timo Lagerström
  • Tryckeri Finepress Oy
  • Binderi Saarijärven Offset Oy
Back to top