Ett omslag av boken Prinsessojen satuaarre.Ett omslag och en öppning av boken Prinsessojen satuaarre.

2004

Årets vackraste bok

Katriina Kauppila (toim.)
Prinsessojen satuaarre

  • Förlag och repro Kustannusosakeyhtiö Otava
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Raija Pitkänen
  • Illustratör Kristiina Louhi
  • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy

Prinsessojen satuaarre är ett magnifikt men inte arrogant storverk. Det är en traditionell sagobok som inte stelnat i sina former. I denna bok är den romantiska sagoformen inte enbart glitter och tom glamour. Illustrationerna ses ur barnets realistiska synvinkel: verklighet och vardaglighet förenade med drömmar och sagans traditioner.

En äldre läsare finner i bilderna allt flera av illustratörens mångsidiga tolkningar och insikter: hänvisningar till bildkonsten till historiens skikt, illustrerade och skriftliga vinkar och kommentarer. Illustreringen är riklig men inte överflödande.

Små vinjetter och anfanger utgör en fin motvikt till helsidesbilderna. Det finns plats också för läsarens egen fantasi. Den lugna och konstlösa typografin lyfter fram bildernas tydliga gestalter och kompositioner. De stiliga färgerna kommer till sin rätt på det matta papperet.

Back to top