Kontakt

Kommittén för Finlands bokkonst
c/o Annukka Ahopalo
Stenbockens väg 3 F 47
00740 Helsingfors

Styrelse 2020–2021

Ordförande
Annukka Ahopalo (Grafiska Industrin rf)
tel. 040 503 1161

Vice ordförande
Eevaliina Rusanen (Grafia rf)

Sekreterare
Asta Kihlman
tel. 050 400 1360

Medlemmar
Tuomas Aatola (Metropolia Yrkeshögskola)
Asta Kihlman (Finlands Kritikerförbund rf)
Miika Niinikoski (Mediaunioni MDU rf)
Penni Osipow (Aalto-universitet, högskolan för konst, design och arkitektur)
Ossi Pirkonen (Illustratörerna i Finland rf)

Back to top