Kontakt

Kommittén för Finlands bokkonst
c/o Annukka Ahopalo
Stenbockens väg 3 F 47
00740 Helsingfors

Styrelse 2022–2023

Ordförande
Annukka Ahopalo (Grafiska Industrin rf)
tel. 040 503 1161

Vice ordförande
Tuomas Aatola (Metropolia Yrkeshögskola)

Sekreterare
Senni Hänninen
tel. 045 269 8887

Medlemmar
Sari Airola (Illustratörerna i Finland rf)
Päivi Helander (Grafia rf)
Asta Kihlman (Finlands Kritikerförbund rf)
Miika Niinikoski (Mediaunioni MDU rf)
Penni Osipow (Aalto-universitet, högskolan för konst, design och arkitektur)

Back to top