Kontakt

Kommittén för Finlands bokkonst
c/o Annukka Ahopalo
Stenbockens väg 3 F 47
00740 Helsingfors

Styrelse 2023–2024

Ordförande
Annukka Ahopalo (Grafiska Industrin rf)
tel. 040 503 1161

Vice ordförande
Päivi Helander (Grafia rf)

Sekreterare
Senni Hänninen
tel. 045 269 8887

Medlemmar
Tuomas Aatola (Metropolia Yrkeshögskola)
Sari Airola (Illustratörerna i Finland rf)
Asta Kihlman (Finlands Kritikerförbund rf)
Miika Niinikoski (Mediaunioni MDU rf)
Penni Osipow (Aalto-universitet, högskolan för konst, design och arkitektur)

Back to top