Vackra böckers år 2021

BOKKONSTÅRETS VACKRASTE BOK 2021:
Läskimooses

Matti Habelbergs tredelad seriebok Läskimooses (Asema Kustannus) har valts till bokkonstårets 2021 vackraste bok. Boken har formgetts av Matti Hagelberg.

Matti Hagelbergs arbete under nio år har samlats i en episk bjässe. Varje millimeter av den omsorgsfullt skapade helheten av tre serieböcker fungerar. Den fräsiga boxen, med toningar och överraskande typografi, omsluter ett svartvitt kosmiskt universum. Omslagen och ryggarnas numrering med eleganta linjeringar är en glad överraskning. De ljusblå böckerna är ett prov på mästerlig grafisk formgivning, värdefulla föremål där detaljerna är genomtänkta och vackra.

Till de vackraste böckerna 2021-kollektionen valdes 27 böcker ur sex olika kategorier: skönlitteratur, fakta- och läroböcker, konst- och fotografiböcker, barn- och ungdomsböcker, serieteckningar samt specialböcker. Förutom till kvalitet relaterades antalet prisbelöningar i de olika kategorierna också till antalet värderade verk. Dessutom belönades de elva bästa pärmarna.

Läsintresset ökade under det första året av coronabegränsningar och den trenden fortsatte 2021. Årstillväxten av den totala bokförsäljningen har redan i två år legat på cirka tio procent. Försäljningen av elektroniska böcker har ökat avsevärt och samtidigt har försäljningen av tryckta böcker varit oförändrad. Läsarna har inte övergett den traditionella boken, vilket också avspeglas i tävlingen De vackraste böckerna. Ett rekordstort antal på 219 verk deltog i tävlingen 2021. Det visar en stor uppskattning av såväl den tryckta boken som tävlingen.

De vackraste böckerna 2021-kollektionen kommer att turnera i hemlandet och i europeiska länder. Böckerna kommer dessutom att delta i tävlingen Best Book Design from all over the World-tävlingen i januari 2023.

KOMMITTÉN FÖR FINLANDS BOKKONST
Tilläggsinformation
Kommittén för Finlands bokkonst, ordförande
Annukka Ahopalo
Tel. 040 503 1161

Kommittén för Finlands bokkonst, sekreterare
Senni Hänninen
Tel. 045 269 8887

 

PRESSMEDDELANDE_2021

Kuvapaketti_2

Back to top